Anvendelse

STARING tvangsblandere med kapacitet på 150-170 liter.

Blanderen er en all-round blander, kan anvendes til mange forskellige produkter indenfor mange forskellige brancher.

Blandehovedets specielle udformning sikrer en absolut effektiv blanding af materialerne.

Sikkerhedsregler

Brugerne skal undgå at anvende blanderen på en sådan måde, at det eksisterende sikkerhedsudstyr ikke virker eller bliver sat ud af drift.

Blanderen må kun anvendes, når sikkerhedsudstyret er i hel og ubeskadiget stand.

Blanderen er forsynet med magnetisk sikkerhedskontakt på låg.

Transport og læsning

Ved transport af blanderen ved hjælp af løftegrej, skal blanderen altid løftes i de anslagspunkter, der er beregnet til formålet.

Bemærk: Kontroller løftegrejets løftekapacitet.

Risiko: Forkert løft samt brug af beskadigede kæder og tove kan forårsage svære skader.

Ved bugsering af blander er max. tilladte

hastighed 30 km/t.

Start/kørsel af maskinen

Blanderen startes på kontakten:

sort trykknap = start

rød trykknap = stop

Efter tilslutning skal blandeskovlenes omdrejningsretning kontrolleres.

Pile med omløbsretningen er påsat blanderen.

Blandeskovlene skal køre med uret.

Stop af maskinen

sort trykknap = start

rød trykknap = stop

Vedligeholdelse

  1. Tilsætning af grus forøger virkningen

af rengøringen.

  1. Lad blanderen køre nogle minutter.
  2. Tøm blanderen

Afbryd strømmen til blanderen og vær sikker på, strømmen ikke tilsluttes igen.

  1. Blanderen renspules

Der må ikke sprøjtes vand direkte på stik eller motorens kabinet.

En bulet blandertromle betyder, at rengøringen samt blandeprocesssen bliver dårligere.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.