Anvendelse

Baron M80

Anlægget er beregnet til blanding af mørtel og cement i 80 liter blandekar ved tilsætning af vand.

Sikkerhedsregler

Sikkerhed

Anlægget er CE-mærket og opfylder alle sikkerhedskarv.

Nødstop kan til hver en tid udløses uden risiko for bruger og blander. Efter aktivering af nødstop afhjælpes årsagen og maskinen kan genstartes på normal vis.

Yderligere er maskinen udstyret med en overbelastningssikring som aktiveres hvis motoren overbelastes.

Transport og læsning

Tophjulene gør vandret transport nemmere. Hjulenes store diameter giver større bevægelsesfrihed.

Start/kørsel af maskinen

El tilslutning og anvendelse.Inden opstart skal topgitter og sik-kerhedstragt være monteret fast på anlægget. Efter påfyldning af materiale og vand i beholderen tilstuttes anlægget størm fra en 220 V kontakt, og startes derefter op på startknappen uden opvarmning. Ved strømsvigt skal blanderen genstartes.

Anlægget kan både stå stille og køre under påfyldning af materiale.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse/rengøring

Anlægget frakobles strøm før rengøring.

Topgitteret åbnes og blanderarmene kan tages op uden brug af værktøj. Der er dermed mulighed for nem rengøring af karet.

Efter rengøring monteres blander-arme igen på maskinen og topgitter-et lukkes, hvorefter anlægget igen er klar til blanding. Blanderbladene er udskiftlige.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Der er ingen støj eller vibrations géner, ved brug af blanderen.

Personlige værnemidler

Der er ikke krav om personlige værnemidler.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik