Anvendelse

SoRoTo 60L

er andvendelig til blanding af alle forekommende materialer i byggeindustrien, samt til andre blandeopgaver hvor der stilles store krav til hurtig og homogen blanding af materialer.

Sikkerhedsregler

*Stik aldrig hånden eller genstande ned i maskinen,

når derer tilsluttet strøm til blanderen,

*Da maskinen kører under udtømning må hænder eller

genstande aldrig stikkes ind i eller op i maskinen.

*Hvis maskinen blokkeres - f.eks. af store sten - så kontroller

altid, at stikket er taget ud af motorværnet,

inden hindringen fjernes,

*Anvend aldrig længere kabel end nødvendig.

*Anvend altid kabel med min. dimension på 1mm

*Lad aldrig kablet være rullet op på rullen.

Rul den altid helt ud.

CE Sikkerhedsnettet foran udtømnings-tragten skal være monteret. Gittertragten skal være lukket. "mortoren vil ikke starte hvis ikke gittertragten er lukket ned.

Transport og læsning

Ved transport af blanderen anbefales det at den lægges ned på de fire hjul. Gittertragten skal låses med den monterede gummistrop.

Drivmidler

SoRoTo 60L er monteret en 230v~ gearmortor som er tilpasset max blandekapasitet.

Start/kørsel af maskinen

*Inden start af blandemaskinen, indstilles teleskopbenene til den ønskede højde til aftapning i spand eller trillebør.

*

Justering af benene gøres nemmest ved at lægge blanderen ned, så den hviler på alle fire hjul. Benene frigøres eller låses med de påmonterede låsesplitter.

*

Inden strømmen tilsluttes, skal blandearmene sættes

på plads og gittertragten skal slås ned.

*

"Overstående påbud er et krav fra arbejdstilsynet, som skal være opfyldt inden maskinen tages i brug"

*

SoRoTo 60L startes ved at trykke på den grøne knap bag nødstoppet

Stop af maskinen

SoRoTo 60L kan stoppes ved at trykke på nødstoppet (rød padde hat)

Vedligeholdelse

Før blanderen rengøres udtages stikket af stikdåsen.

Gittertragten åbnes og blandearmene løftes af uden brug af værktøj. Blandearmene vaskes særskilt. Nu kan blandekaret afvaskes. Efter endt rengøring monteres blandearmene og gittertagten lukkes.

*

"Gearet er livstidssmurt"


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik