Tilknyttet video


3 ord om SoRoTo Tvangsblandere\r\nTestimonials fra forhandlere, udlejere, slutkunder, kolleger 1
https://www.youtube.com/watch?v=e2x9kr-YOdA
De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.