Anvendelse

 1. Anlæg, Landbrug, Byggeri, Industri.

Sikkerhedsregler

 1. Maskinføreren må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller lignende.
 2. Maskinføreren skal have erhvervet min. førerbevis til traktor og være 18 år.
 3. Maskinføren skal være instrueret og kende alle maskinens funktioner.
 4. Maskinens kapacitet må aldrig overskrides.

Transport og læsning

Vægt: 12000 kg.

Vægt m. råjordsskaller: 12300 kg.

 1. Maskinen fastspændes med kæder i træknagle bag på maskinen, og løfteøjer i front af chassiet.
 2. Ved tvivl se instruktionsbog som findes i maskinen.

Dimensioner: 576 cm X 292 cm X 227 cm

Drivmidler

Brændstof: Dieselolie

Motorolie: 15w/40

Hydraulik: HD 46 hydr. olie

Start/kørsel af maskinen

 1. Ved start frem/bak vælger i neutral.
 2. Tændingsnøgle drejes til motoren starter.
 3. Håndbremse løsnes.
 4. Ved lave temperaturer holdes nøglen i pos. 2 ca. 30 sek. før start (forvarmning).

Stop af maskinen

 1. Nøglen drejes til possition 0 og fjernes fra tændingslåsen før maskinen forlades. Dør låses

Vedligeholdelse

 1. Kontrol af motoroliestanden evt. efterfyldning.
 2. Kontrol af kølervæskestanden evt. efterfyldning (½ vand+ ½ frostvæske).
 3. Smøring af maskinen.
 4. Kontrol af luftfilter (ved meget støv).
 5. Sikkerhedseftersyn 1 gang årlig.
 6. Serviceeftersyn for hver 500 timer.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 12000 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
?
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.