Anvendelse

Afhængig af det monterede redskab eks. fejekost, fræser, rotorklipper, rotorharve, stenfræser, roterende ukrudtsjern, ukrudtsbørste, sneslynge, saltspreder er det en all-round 2-hjulet basismaskine.

Sikkerhedsregler

Kontrol af dødmandsgrebets funktion.

Før start af motor, skal PTO og gear stå i neutral position.

Ved af- & på montering af redskaber, SKAL motoren være stoppet og PTO frakoblet.

Brug ikke løsthængende tøj og hold hænder og fødder væk fra roterende redskaber.

Motoren må aldrig startes i lukkede rum.

Ved ændring af kørselsretningen SKAL vendegearet indstilles.

Transport og læsning

Maskinen køres langsomt op på ladet eller traileren, sættes i gear og motoren stoppes. Maskinen spændes forsvarligt fast.

Drivmidler

Benzin

Start/kørsel af maskinen

Reversérstart:

Alle greb skal stå i neutral.

Bremsegrebene skal være trukket.

Benzinhanen åbnes, brug evt. choker.

Dødmandsgrebet holdes nede, koblingsgrebet trækkes og fæstnes med bøjlen.

Gasgrebet sættes i midterstilling.

Træk kraftigt i startsnoren. Når motoren kører slippes startsnoren langsomt og løber tilbage.

Stop af maskinen

Motoren sættes i tomgang ved hjælp af gagsgrebet.

Dødmandsgrebet slippes.

Vedligeholdelse

Efter hver brug vaskes maskinen og redskabet og evt. snavs fjernes.

Dæktryk kontrolleres.

Kontrol af gear- & motorolie.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.