Anvendelse

Afhængig af det monterede redskab eks. fejekost, fræser, rotorklipper, rotorharve, stenfræser, roterende ukrudtsjern, ukrudtsbørste, sneslynge, saltspreder, vogn er det en kraftig helårsmaskine.

Sikkerhedsregler

Kontrol af dødmandsgrebets funktion.

Før start af motor, skal PTO og gear stå i neutral position.

Ved af- & påmontering af redskaber, SKAL motoren være stoppet og PTO frakoblet.

Brug ikke løsthængende tøj og hold hænder og fødder væk fra roterende redskaber.

Motoren må aldrig startes i lukkede rum.

Ved ændring af kørselsretning SKAL vendegearet indstilles.

Transport og læsning

Vægt med fræser: 196 kg, L: 1880mm, H: 640-1240 mm, B: 680mm

Maskinen køres forsigtigt op på ladet eller traileren, sættes i gear og motoren stoppes. MAskinen spændes forsvarligt fast.

Drivmidler

Diesel

Start/kørsel af maskinen

El-start:

Tændingsnøglen sættes i låsen og drejes. Når motoren er startet, vender nøglen automatisk tilbage til 0

Stop af maskinen

Nøglen drejes til pos. 0

Vedligeholdelse

Efter hver brug vaskes maskinen og redskabet og snavs fjernes.

PTO-akslens smørenippel smøres ved skift af redskaber.

Dæktryk kontrolleres.

Kontrol af gear- & motorolie


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.