Anvendelse

Fejning af grus og sne på flisebelagte og asfalterede arealer

Sikkerhedsregler

Kontrol af dødmandsgrebets funktion

Brug ikke løstsiddende tøj og hold hænder og fødder væk fra kosten.

Motoren må aldrig startes i lukkede rum.

Der må ikke påfyldes brændstof i nærheden af åben ild.

Transport og læsning

Vægt: 69kg, L: 1710 mm, H: 860-1110 mm, B: 800 mm

Maskinen køres forsigtigt op på ladet eller traileren, bremsen aktiveres og motoren stoppes. Maskinen spændes forsvarligt fast.

Drivmidler

Benzin

Start/kørsel af maskinen

El-start:

Tændingsnøglen sættes i låsen og drejes til højre. Når motoren er startet slippes nøglen.

Stop af maskinen

Nøglen drejes til pos. 0

Vedligeholdelse

Fra tid til anden smøres i omdrejnings- og koblingspunkter samt vedligeholdelse af bowdenkabel. Batterisyre og ladestand kontrolleres. Sørg for at der er god afstand fra højtryksspulerens dyse og udsatte maskindele.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Målingen er foretaget da maskinen stod stille mod kosten tilkoblet på asfalteret vej.

  1. Støjniveau LPAm=84dBA
  2. Støjniveau LWA= 94dBA

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.