Anvendelse

2 hjulet universal traktor basis maskine med kraftudtag for montering af mere end 50 forskellige redskaber.

Fræser, Stenrive, Græsklipper, Plov, Fejemaskine o.s.v.

Sikkerhedsregler

Ved enhver form for service, justering, montering og vedligeholdelse SKAL MASKINEN ALTID VÆRE STOPPET OG NØGLE EL. LIGN SKAL VÆRE FJERNET.

Maskinen må under ingen omstændighedder køre/bruges indendørs

Transport og læsning

Transport på trailer:

Stop motoren og aktiver håndbremsen.

Maskinen bindes forsvarligt.

Drivmidler

Dieselolie eller Benzin blyfri 95 oktan.

( afhængig af model )

Mootrolie: SAE 15-40 Gearkasse: T-Textran TDH Premium

Start/kørsel af maskinen

Før start: check altid olie stand på både motor og gearkasse og efterfyld om nødvendigt.

Maskines sættes i neutral, PTO sættes i neutral, håndbremsen trækkes og dødmandsgreb holdes nede. Nøglen drejes til start og lad dernæst motoren varme op i tomgang, før brug af maskinen.

Stop af maskinen

Ved stop: Maskine og PTO sættes i neutral, Motoren gasses ned til tomgang og håndbremse aktiveres. Drej dernæst nøglen til stop og maskinen kan dernæst efterlades.

Vedligeholdelse

Olie kontrol før hver start, motor, gearkasse og evt. luftfilter.

Udskift om nødvendigt ( se instruktionsbog)

Rengøring efter brug af både maskine og redskaber.

Bevægelige dele, kabler m.m. smøres jævnligt med teflon olie.

Smørenipler smøres med fedt efter behov.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

De angivne værdier er målt ved kørsel med SafetyMulcher.

Støj målt efter EN12733 afsnit B: Lp= 85,7 dB(A).

Vibration målt efter 2002/44/EG og EN12733: ahw 2,08 m/s²

Personlige værnemidler

Høreværn og handsker er påbudt.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik