Anvendelse

Nimos DM-Trac er en universal-redskabsbærer. På grund af DM-Trac maskinens enestående konstruktion kan den anvendes til mange forskellige arbejdsopgaver. nimos DM-Trac kan f.eks. bruges til vintertjenester, transportopgaver eller kørsel med ukrudtsbørste.

Sikkerhedsregler

Maskinen må kun bruges til de opgaver den er konstrueret til, hvilket fremgår af instruktionsbogen.

Personer under 16 år må IKKE betjene maskinen Den nævnte alder afhænger af lovgivningen i de pågældende enkelte lande. Klemmefare ved knækled og frontlift. Sluk altid motoren ved udstigning af kabinen.

Maskinen må maksimalt hænge 20 grader dette gælder begge sider. Nedsæt farten i kurver.

Transport og læsning

Redskabet i forreste lift må maksimalt veje 600 Kg. Redskabet i bagliften(ekstraudstyr) må maksimalt veje 200 Kg. Denne vægt kan dog forhøjes til 600 Kg.

Start/kørsel af maskinen

Parkeringsbremsen skal aktiveres

Kontakten for hydrauliksystemet skal stå i neutralstilling.

Motoren startes ved at dreje nøglen i tændingskontakten.

Stop af maskinen

Efter længere tids forbrug:

Lad motor køle af ved tomgang inden stop.

Vedligeholdelse

Brugeren af maskinen må kun udføre daglige vedligeholdelse.

Øvrig vedligeholdelse henvises til værksted.

Se Venligst Instruktion

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

NIMOS-DM TRAC er komfortabel, støjsvag, handy og har fine udsigtsforhold


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.