Anvendelse

40 hk reversibel universaltraktor med 2- og 4-hjulstræk, hvorpå mere end 50 forskellige professionelle redskaber, til alle årstider, kan monteres.

Fræser, rotorklipper, feje-/sugemaskine, sneslynge, fejemaskine, spreder, flishugger, vogn, frontlæsser, ect.

Sikkerhedsregler

Undgå at anvende arbejdstøj med løsthængende dele.

Maskinen må ikke betjenes af personer,

-der ikke er i besiddelse af kørekort

-uerfarent personale eller personer med helbredsproblemer.

Lad ikke motoren gå i lukkede lokaler

Transport og læsning

Løft ikke maskinen ved hjælp af kran, gaffeltrucks osv.

Såfremt maskinen trækkes, må udstyret kun tilkobles koblingeren og maskinens hjul skal paraellestillende og forsvarligt afbremset og forankret med specielle låse.

Drivmidler

Brændstof: Diesel

Vedligeholdelse

Ved vedligeholdelse af motoren skal forskirifterne i brugsanvisningen nøje overholdelse.

Kølesystem: Kontrollér reglmæssigt at væskeniveauet i køleren.

Hjul: Kontrollér reglmæssigt dækslitage.

Kobling: Kontrollér regelmsæssigt koblingspedalen spillerum.

Forrest/bageste transmission: Kontrollér regelmsæssigt olieniveauet i transmisssionskasserne.

Bremser: Kontrollér reglmæssigt justeringen af bremsesystemet.

Batteri: Kontrollér regelmæssigt at væskestanden er ca. 10-15mm over cellernes øverste kant( standard vedligeholdelses batteri).

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Overensstemmelse med direk. 77/311/EØF.

Maskinen uden last, hastighed 7,25 km/t,

med førerhus.

Åbne bagruder: db(A) 85

Lukket førerhus: db (A) 88

Støjniveauet er udmålt i overensstemmelse med dirk. 74/151/EØF

Standset: db (A) 82

I gang: db (A) 81

Personlige værnemidler

Anvendelse af høreværn er påbudt ved kontinuerlig betjening af maskinen.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.