Anvendelse

Personløft med mandskabskurv.

Sikkerhedsregler

 1. Maskinføreren må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller lignende.
 2. Maskinføreren skal have erhvervet min. førerbevis til traktor og være fyldt 18 år.
 3. Maskinføren skal være instrueret og kende alle maskinens funktioner.
 4. Kurvens kapacitet må aldrig overskrides (personer + gods = max. 370 kg).
 5. Kørsel med last bør ske med bommen i lavest mulige possition.
 6. Opstilling skal ske på stabilt underlag.
 7. Under ophold i kurv, skal der anvendes seler.
 8. Kurven må ikke forlades i løftet stand.

Transport og læsning

Maskinen fastspændes med kæder i træknagle bag på maskinen, og løfteøjer i front af chassiet.

Dimensioner: 678 cm X 305 cm X 243 cm

Drivmidler

Brændstof: Dieselolie

Motorolie: SAE 15w/40 el.10W/40API CG4

Hydraulik: HDZ 46

Start/kørsel af maskinen

 1. Frem/bak vælger i neutral.
 2. Tændingsnøgle drejes til motoren starter.
 3. Ved lave temperaturer holdes nøglen i pos. 2 ca. 30 sek. før start (forvarmning).

Stop af maskinen

 1. Bom sænkes til jorden.

Frem/Bak vælger i neutral, håndbremse kontakt aktiveres.

 1. Nøglen drejes til possition 0 og fjernes fra tændingslåsen før maskinen forlades.

Vedligeholdelse

 1. Kontrol af motoroliestanden evt. efterfyldning.
 2. Kontrol af kølervæskestanden evt. efterfyldning (½ vand+ ½ frostvæske).
 3. Smøring af maskine + kæder.
 4. Kontrol af luftfilter (ved meget støv).
 5. Sikkerhedseftersyn 1 gang årlig.
 6. Serviceeftersyn for hver 500 timer.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P253 høreværn påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudtP259 faldsikring påbudt
Vægt: 16095 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
?
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Støjniveau
80,8 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer
Lydeffektniveau (lwa)
104 dB(A)
Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.