Anvendelse

Mellemstore Bobcat® teleskoplæssere tilbyder alle en maksimal løftekapacitet på 3,5 ton med en maksimal løftehøjde fra lige over 7 meter til næsten 12 meter. Et let, robust enhedsinddelt karosseri gør det muligt for disse maskiner at løfte lige så meget som eller mere end kraftigere maskiner i samme klasse. 10- og 12-metermodellerne har fremragende belastningsegenskaber og de kan udstyres med både selvjustering af karosseri og stabilisatorer, hvilket gør dem ideelle til opgaver, der kræver fleksibilitet, præcision og optimal stabilitet.

Bilag:

Sikkerhedsregler

Sikkerhedsselen skal altid fastgøres solidt. Maskinen må aldrig benyttes som arbejdsplatform eller elevator, medmindre den er udstyret med en platform, som Bobcat har godkendt. Kontrollér om området har jordledninger eller overhængende ledninger, inden maskinen startes. Sørg for at holde en minimumsafstand på 8 m mellem den nærmeste ledning og maskinens arm, påhængsredskab eller last. En last må aldrig transporteres, mens den er løftet. Der må ikke køres eller drejes, mens løftearmene er oppe. Der skal lastes af og på samt vendes på plan jord. Overskrid aldrig den normerede driftskapacitet. Overhold grænserne på maskinens belastningsoversigt og/eller påhængsredskabets nominelle kapacitet.

Bilag:

Transport og læsning

Vægt : 8240 kg.

Længde 5425mm. Bredde 2216mm. Højde 2295mm.

En læsser med tom skovl eller uden udstyr skal læsses baglæns op på et transportkøretøj. Sænk skovl eller udstyr til jorden. Træk parkeringsbremse. Montér kæder foran og bag på læsseren til transportkøretøjet.

Drivmidler

Brændstof – Diesel

Motorolie TOTAL RUBIA ST4 10W40

Hydraulikolie TOTAL EQUIVIS ZS 46

Gearolie TOTAL TRANSMISSION MP

Bremsevæske TOTAL LHM PLUS

Fedt TOTAL MULTIS EP

Frostvæske TOTAL ANTIGEL

Start/kørsel af maskinen

Sørg for at venstre gearvælger til valg af kørselsretning står i neutral position. Drej tændingen til positionen “RUN” for at aktivere det elektriske kredsløb. Kontrollér brændstofhøjden. Drej tændingskontakten til positionen “PREHEAT” og hold den i denne position i 15 sekunder for at forvarme motoren til den rette temperatur. Hold gaspedalen halvvejs nede, hvorefter kontakten drejes til positionen “START”. Hold kontakten i denne position, indtil motoren kører af sig selv, hvorefter nøglen slippes, og den vender selv tilbage til positionen “RUN”. Slip gaspedalen og lad motoren køre i tomgang.

Stop af maskinen

Stop maskinen på plan grund, eller hvor hældningen ikke er mere end 15%. Slip gaspedalen og stop maskinen. Sæt venstre gearvælger i neutral position. Træk håndbremsen. Sørg for at teleskopet er trukket helt ind. Sænk bommen, så gaflerne eller redskabet hviler på jorden. Stop alle styremekanismer, der eventuelt er aktiverede. Stands motoren ved at dreje tændingskontakten til positionen “STOP”. Tag nøglen ud af tændingen. Luk ruderne. Lås døren efter dig, når du forlader kabinen. Kontrollér at dæksler er lukkede og låste.

Vedligeholdelse

Daglig inspektion:

Motorens smøremiddelhøjde, Hydraulikvæskes højde, Motors kølemiddelhøjde, Motors kølesystem skal kontrolleres for skader eller lækager. Motors oliefilter og luftsystemet skal kontrolleres for skader eller lækager. Væskehøjde i bremsekredsløbet. Dæk kontrolleres for slitage, skader, dæktryk kontrolleres.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
?
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Støjniveau
82 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer
Lydeffektniveau (lwa)
106 dB(A)
Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik