Anvendelse

Denne maskine må kun anvendes til komprimering af bærelag, fx. råjord, bundsikringsgrus, ral, skarpkantet sten og stabile materialer.

Bilag:

Sikkerhedsregler

Den bedste garanti mod ulykker er at overholde sikkerhedsbestemmelserne. Læs instruktionerne omhyggeligt før du kører med maskinen. Enhver bruger, lige gyldigt hvor erfaren han er, skal læse og forstå disse instruktioner, samt vide hvordan tilbehør og udstyr fungerer, før maskinen tages i brug. Ejeren er ansvarlig for at oplyse maskinførerne om disse detaljerede instruktioner. Opbevar betjeningsvejledningen i værktøjskassen.

Transport og læsning

Stop altid motoren og monter knækledslåsen når maskinen transporteres på lastbil. Maskinen fastgøres både for og bag i trækøjer bag lygtepladerne. Ved løft anvendes det centralt placerede løfteøje. Ved bugsering løsnes bremserne og skal foregå ved max 1 km/t og max 500 meter.

Drivmidler

Brændstof: Dieselolie, 35 liter

Motorolie: 6,5 liter, SAE 15W/40

Hydraulikolie: ISO 46, 28 liter

Start/kørsel af maskinen

Maskinen må kun startes fra førersædet hvorpå føreren skal være fastspændt af sikkerhedsselen. Kørehåndtaget skal stå i midterstilling og gashåndtaget på "MIN" (på "MAX" ved temperaturer under +10OC). Kontroller at Nødstoppet er ude. Drej nøglen til motoren starter og slip nøglen (ved temp. under ca. 10OC forvarmes i ca. 6 sek. inden startforsøg)

Stop af maskinen

Drej nøglen tilbage til 0-stilling. Efterlad gashåndtaget i "MIN" stilling og husk at slukke for evt. lys. Tag altid nøglen med.

Vedligeholdelse

Daglig vedligeholdelse: Tjek motoroliestand, brændstofstand, hydraulikoliestand, vandstand for sprinklersystem og kølevandstand for motor.

Ved hver 50 timer checkes desuden luftfilter og knækleddet smøres med højtryksfedt

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydtryksniveauet på førerpladsen:

LpA = 89,0 dB(A)

Lydeffektniveauet på førerpladsen:

LwA = 107 dB(A)

Vibrationsniveauet i kroppen på førerpladsen er under 0,5 m/s2

Vibrationsniveauet på hånd/arm er under 2,5 m/s2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.