Anvendelse

Maskinen er en tandem vibrationstromle som er beregnet til middelstore og store komprimeringsopgaver indenfor vejbygning.

Tromlen er uegnet til tromling af stenfyld, lerjord og sandblanedet lerjord.

Sikkerhedsregler

 1. Føreren af denne maskine skal være fyldt 18 år og må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer.
 2. Føreren skal have læst og sat sig ind i den med maskinen udleverede instruktionsbog og af sagkyndige være fuldt instrueret i maskinens brug, dens instrumenter og betjeningsorganer.
 3. Ved retningsskift vær altid opmærksom på andre personer og maskiner.
 4. Vær opmærksom på risikoen for væltning ved arbejde i nærheden af udgravninger, grøfter og lignende.
 5. Forcer således aldrig en skråning på tværs af hældningen, da risikoen for væltning er stor.
 6. Ved væltning bliv i maskinen. Førerhuset er væltningssikkert.
 7. Brug de til formålet indrettede trin og håndtag til ind- og udstigning af maskinen.
 8. Under arbejdet med maskinen, skal føreren sidde i sædet, som skal være indstillet til ham. Føreren bør være fastspændt med sikkerhedssele.

Transport og læsning

Se adsnit

 1. 9.2 i manual.
 2. Til læsning af tromle anvendes i bedste tilfælde en kørerampe. Hvis en sådan ikke er til rådighed, løftes tromlen med en kran. Til fastgørelse af slynger anvendes dertil beregnende løfteøjer på stellet.
 3. På offenlige veje kan tromlen transporteres på et transportkøretøj med passende bæreevne og med ladet i en sådan højde, at totalhøjden ikke overstiger 4 m. Under transporten skal tromlen være tøjret fast til transportkøretøjet ved hjælp af reb i dertil beregnede punkter (øjer). Øjer til fastgørelse af reb er placeret på tromlens front- og bagbøjle.

Start/kørsel af maskinen

Før motoren startes, skal maskinen inspiceres for evt. olie- og vandlækager, løse bolte og andet som kan forårsage skader.

 1. Aktiver batteriafbryderen.
 2. Sæt nøglen i tændingen, så nøglen står på "0" og drej den til position "I" - lamperne for smøring af motor, bremse og opladning lyser.
 3. På displayet vises"DLL" og så efter nogle sekunder oplysninger om de forskellige funktioner.
 4. Tjek at kørehåndtaget er i neutral - lampen for neutral lyser (opstart af motoren er kun mulig i neutral, i de øvrige positioner er opstart af motoren blokeret).
 5. Tjek at STOP-knappen for nødbremsen ikke er aktiveret.
 6. Tjek at kontakten for parkeringsbremsen er aktiveret.
 7. Giv et signal med signalhornet om, at tromlen er ved at bliver startet op.
 8. Giv motoren mere gas, så den kører med let forhøjede omdrejninger (gashåndtaget løftes en fjerdedel).
 9. På den elektroniske gasbetrjening drejes kontakten til venstre (tomgangsomdrejninger).
 10. Aktiver starteren i højst 15 sekunder. Hvis motoren ikke starter, vent 1 minut og gentag forsøget.
 11. Kontroler motorens funktion efter lamperne.
 12. Efter start skal motoren køre ubelastet ved tomgangsomdrejninger på 900 min-1 (RPM). Kontroller omdrejningstallet på displayet.

Stop af maskinen

 1. Hvis der tromles, stop vibrationen ved at trykke på kontakten eller på amplitudekontakten.
 2. Stil kørehåndtaget i neutral - lampen for neutral lyser.
 3. Sænk omdrejningerne med gadhåndtaget til motoren står i tomgang - 900-1 min (RPM).
 4. På den elektroniske gasbetjening drejes kontakten til venstre (tomgangsomdrejninger).
 5. Sluk for samtlige apparater (varme, luftblæser, viskerblade osv.).
 6. Stop motoren ved at dreje nøglen i tændingen til "0" og fjern nøglen fra tændingen
 7. Beskyt tændingskontrollen ved at lukke låget efter fjernelse af nøgle.

OBS: Undlad at slukke motoren ved fuld belastning, men lad den stå i tomgang på 900min-1 (RPM) i 3-5 min. Motoren og turboladeren køler langsomt og gradvist ned. Ved standsning af tromlen i skrånende terræn aktiveres parkeringsbremsen, tromlen bremses.

Vedligeholdelse

Daglig Kontrol af motorolie, hydraulikolie og kølervæske. Kontroller for lækager.

Kontroller betjeningsorganernes funktion, arbejdsbelysning og kontrollamper.

Højtryksrenser må anvendes til rengøring, men strålen må ikke rettes direkte mod varme maskindele, lejer og pakdåser samt elektriske komponenter.

Følg instruktionsbogens vedligeholdelsesvejledning for valg af olier, væsker og smøremidler samt for andre vedligeholdelsesarbejder.

Brug værnemidler mod skadelig påvirkning af brændstof, smøremidler og andre væsker.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.