Anvendelse

Stavvibratoren anvendes til komprimering af støbebeton.

Sikkerhedsregler

  1. Maskinen må kun bruges til komprimering af beton.
  2. Maskinen skal tilsluttes til den på typeskiltet anførte spænding og frekvens.
  3. Brugeren af stavvibratoren skal gøre sig bekendt med de nødvendige,maskinrelevante sikkerhedsforskrifter.
  4. Sørg for at kabel og stikket ikke er

beskadigt.

  1. Sluk aldrig maskinen ved at trække stikket ud.Anvend afbryder på maskinen
  2. Ved trykluft-Stave må trykluftslangen og slangekobingen ikke være beskadigede.Løsne aldrig en trykluftslange under tryk.Afbryd lufttilførelsen.
  3. ved brændstofpåfyldning,skal motoren stoppes.
  4. Anvend ikke stavvibratoren til at flytte beton sidelæns.

Transport og læsning

Under transport skal stavvibratoren sikres mod at falde ned.

Drivmidler

Spænding 42V

Frekvens 200 HZ

Svingninger 12000 pr/min.

Start/kørsel af maskinen

Tilslutning:

Stavvibrator skal tilsluttes den rigtige

spænding og frekvens.

Undgå skarpe knæk på flexaksel

Stop af maskinen

Kontakten slukkes på stavvibrator og derefter slukkes omformeren.

Vedligeholdelse

Omformerboksen skal holdes ren for at opnå den bedste køleeffekt.Omformen må ikke rengøres med højtryksrenser.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støjniveau målt i luft 1m

28-40mm : 78 db(A)48mm : 76 db(A) 56-65mm : 79 db(A)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.