Anvendelse

Stavvibratoren anvendes ved byggeopgaver indendørs og udendørs til luftuddrivning og komprimering af støbebeton.

Den virker ved et indbygget svinglegeme som drives via et stålkabel af den tilkoblede elektromotor som har en afgangshastighed på

  1. 000 o/min.

Sikkerhedsregler

Maskinen må kun bruges til komprimering af beton.

Bær beskyttelsesbriller, vibrationsdæmpende arbejdshandsker, høreværn og egnet arbejdstøj.

Sørg altid for en sikker og stabil arbejdsstilling!

Kontroller at vibratorslangen er korrekt fastspændt til motorenheden.

Maskinen skal tilsluttes installation med jordforbindelse og HFI- eller HPFI-relæ.

Vibratormotoren skal være slukket når stikket sættes i stikdåsen.

Træk el-stikket til motoren ud af stikkontakten inden montering eller demontering af vibratorslangen, samt under eftersyn, rengøring, vedligeholdelse og reparationer.

Sluk aldrig maskinen ved at trække stikket ud. Anvend afbryder på motoren.

Berør aldrig maskinen ved beskadiget el-kabel.

Anvend ikke stavvibratoren til at flytte betonen sidelæns med.

Læs den detaljerede brugsanvisning og få instruktion i brugen.

Transport og læsning

Motorvægt:6 kg

Motordimensioner i cm: H:28, B: 16, L: 33

Vibratorslange længde: 150 cm - 300 cm

Undgå skarpe knæk på vibratorslangen

Dimensioner: 33 cm X 28 cm X 16 cm

Drivmidler

El 230V, 6,5A

Optagen effekt 2300W

Start/kørsel af maskinen

Forbind motorkablet til stikkontakten.

Vibratormotoren startes ved tryk på kontakten i håndtaget til den falder i hak.

Vibratorslangen placeres i den våde beton, som den trækkes igennem til betonen er gennemvibreret. Dette gentages for hver 30 – 60 cm til hele betonfladen er vibreret.

Stop af maskinen

Maskinen stoppes ved tryk på kontakten i håndtaget og slippe den.

Vedligeholdelse

Træk el-stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Efter brug rengøres vibratorslangen med vand, hvorefter den tørres over med en ren klud med olie. Undgå at der trænger vand ind ved slangekoblingen.

Vibratorslangen er engangssmurt fra fabrikken og må ikke eftersmøres.

Motoren rengøres med en ren fugtig klud. Det er vigtigt at holde motorens ventilationsåbninger rene. Om nødvendigt skal ventilationsskjoldet demonteres og rengøres indefra.

Ved jævnlig brug, skal maskinen efterses mindst hver

  1. måned af en sagkyndig. Et mærke ved maskinen skal vise dato for seneste eftersyn.

Reparation af elektrisk værktøj må kun udføres af instruerede værksteder.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P251 øjenværn påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudtP271 høreværn og hjem påbudt
Vægt: 6 kg
Hånd-armvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Hånd/arm, roterende, måling en retning.
Vibrationsstyrken
5.3 m/s²
Aktionsværdi
2,5 m/s ²
Grænseværdi
5,0 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
78 minutter
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard: Maskinen er testet efter ISO 6081, vedr. støjniveauet.
Støjniveau
83,2 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer
Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.