Anvendelse

Maskinen er beregnet til at gennemskære,skrubbe og børste metal- og stenmaterialer uden brug af vand. Det er forskrift at benytte en føringsslæde, når der skal skæres i sten.

For maskiner med elektronisk styring: Maskinen kan benyttes til slibe- og poleringsarbejde, hvis

den udstyres med tilladt slibeværktøj.

Sikkerhedsregler

Brug beskyttelsesbriller og høreværn.

Brug beskyttelseshandsker og fast fodtøj.

Bær også beskyttelsestøj, hvis det skulle være nødvendigt.

Støv, der opstår under arbejdet, kan være sundhedsfarligt, brændbart eller eksplosivt.

Det er forskrift at bruge egnet beskyttelsesværn.

For eksempel: Nogle støvarter kan være

kræftfremkaldende. Brug egnet støv-/spånopsugning og bær støvbeskyttelsesmaske.

Letmetalstøv kan brænde eller eksplodere.

Sørg for at arbejdspladsen altid er ren, da en blanding af forskellige materialer er særlig farlig.

Hvis strømkablet beskadiges eller skæres over under arbejdet, må kablet ikke berøres.

Træk straks netstikket ud. Benyt aldrig maskinen, hvis kablet er beskadiget.

Maskiner, som benyttes ude i det frie, tilsluttes via et HFI-relæ med maks. 30 mA udløsningsstrøm.

Der skal benyttes en forlængerledning,

som er godkendt til udendørs brug.

Hold altid maskinen fast med begge hænder og sørg for at stå sikkert under arbejdet.

Ledningen skal altid føres bagud fra maskinen.

Transport og læsning

GWS 7

Vægt (uden tilbehør) ca. 1,55 kg.

GWS 10

Vægt (uden tilbehør) ca. 1,60 kg.

GWS 14

Vægt (uden tilbehør) ca. 1,80 kg.

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Ved ekstreme brugsbetingelser kan der afsætte sig elektrisk ledende støv inde i maskinen i forbindelse med bearbejdning af metaller. Maskinens beskyttelsesisolering kan forringes. I sådanne tilfælde anbefales det at benytte et stationært udsugningsanlæg,

hyppig udblæsning af ventilationsåbningerne

og forankobling af et HFI-relæ.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau 88 dB (A), lydeffektniveau 101 dB (A).

Brug høreværn.

Det vægtede accelerationsniveau er typisk 5,0 m/s

Når det vibrationsdæmpende ekstra-håndgreb benyttes, er hånd-arm-vibrationsniveauet på det

benyttede el-værktøj typisk

under 2,5 m/s

Bilag:

Personlige værnemidler

Brug beskyttelsesbriller og høreværn.

Brug beskyttelseshandsker og fast fodtøj.

Bær også beskyttelsestøj, hvis det skulle være nødvendigt.

Støv, der opstår under arbejdet, kan være sundhedsfarligt, brændbart eller eksplosivt.

Det er vigtigt at bruge egnet beskyttelsesværn.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik