Anvendelse

Maskinen er beregnet til at gennemskære, skrubbe og børste metal- og stenmaterialer uden brug af vand. Det er foreskrevet at benytte en føringsslæde, med udsugningsmulighed, når der skal skæres i sten.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at brugsvejledningen

og sikkerhedsforskrifterne

læses helt igennem og anvisningerne

overholdes, før den tages i

brug. Desuden skal de generelle

sikkerhedsforskrifter overholdes. Få en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer, før den

benyttes første gang.

Hvis strømkablet beskadiges eller

skæres over under arbejdet, må

kablet ikke berøres. Træk straks

netstikket ud. Benyt aldrig maskinen,

hvis kablet er beskadiget.

Transport og læsning

Vægt (uden tilbehør) ca. 4,2 kg.

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Ved ekstreme brugsbetingelser kan der afsætte sig elektrisk ledende støv inde i maskinen i forbindelse med bearbejdning af metaller. Maskinens beskyttelsesisolering kan forringes. I sådanne tilfælde anbefales

det at benytte et stationært udsugningsanlæg, hyppig udblæsning af ventilationsåbningerne og forankobling af et HFI-relæ.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau 90 dB (A), lydeffektniveau 103 dB (A).

Brug høreværn.

Det vægtede accelerationsniveau er typisk 5,5 m/s

Når det vibrationsdæmpende ekstra-håndgreb benyttes, er hånd-arm-vibrationsniveauet på det

benyttede el-værktøj typisk under

2,5 m/s

Personlige værnemidler

Brug beskyttelsesbriller og høreværn.

Støv, der opstår under arbejdet,

kan være sundhedsfarligt, brændbart

eller eksplosivt. Det er forskrevett

at bruge egnet beskyttelsesværn.

For eksempel: Nogle støvarter gælder

som kræftfremkaldende. Brug

egnet støv-/spånopsugning og bær

støvbeskyttelsesmaske.

Letmetalstøv kan brænde eller eksplodere.

Sørg for at arbejdspladsen altid er ren, da en blanding af forskellige

materialer er særlig farlig.

Brug beskyttelseshandsker og fast

fodtøj.

Bær også beskyttelsestøj, hvis det

skulle være nødvendigt.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.