Anvendelse

Slibemaskine til våd/tør slibning af beton gulve o.lign.

Sikkerhedsregler

Advarsel!

Stik ikke dine hænder eller andre

genstande ind i støvsugerhullerne,

når maskinen er i brug.

Sørg for, at støvsugerhullet er lukket

med det røde beskyttelsesdæksel, når

du vådsliber.

Transport og læsning

Opbevar altid maskinen tørt.

Drivmidler

Strømforsyning

- Kontroller, at du har den rigtige

strømforsyning og de rigtige tilslutninger

(220 volt eller 380 volt afhængig af maskintype).

- Brug aldrig 2 x 110 V for at frembringe 220 V

eller 220 V med 3 faser for at frembringe 380 V

DIAMATIC 500 E

2,2 kW 220 volt

DIAMATIC 500 E

4 kW 380 volt

Start/kørsel af maskinen

Start-procedure

- Sæt strømkablet til maskinen

- Sæt sikkerhedslinen om dit håndled

- Vip maskinen bagover

- Du kan nu starte maskinen ved at:

- Vælge rotationsretning og -hastighed. Tryk på knap A (

  1. 2 kW

version)

- Du kan vælge en hastighed mellem 0 og

0-4 : Svære slibeopgaver

4-6 : Medium slibeopgaver

6-10: Lette slibeopgaver

- Drej knap B (4 kW-version) til venstre eller højre for at starte maskinen.

Stop af maskinen

Stop-procedure

For at stoppe maskinen, skal du trykke på stopknappen.

Vedligeholdelse

Advarsel!

- Hold altid maskinen tør!

- Brug aldrig højtrykrenser til rengøring

af maskinen!

- Boksen til det elektriske system må

kun åbnes af en autoriseret reparatør!Vedligeholdelse og rengøring

Før du tager maskinen i brug, skal du altid tage strømkablet ud af kontakten.

For at sikre maskinen en lang levetid skal den rengøres jævnligt. Når du

rengører maskinen, skal du huske følgende:

Rengør maskinen med en fugtig klud uden brug af slibemidler eller ætsende

midler, som vil ødelægge maskinen.

Brug aldrig højtryksrenser til rengøring af maskinen.

Hold det elektriske system tørt og støvfrit. Vand og støv kan ødelægge de

elektriske dele.

Kontroller jævnligt boltene og møtrikkerne på maskinen.

Personlige værnemidler

Brug altid høreværn.

Brug altid maske, især hvis du ikke bruger støvsugertilslutningen.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.