Anvendelse

Maskinen er beregnet til at skrubbe og gennemskære metalmaterialer. Maskinen kan også benyttes til at gennemskære fliser, hvis den er udstyret

med de tilsvarende diamant-skæreskiver.

Benyttes en gummibagskive, kan maskinen også benyttes til at slibe overflader.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at brugsvejledningen

og sikkerhedsforskrifterne

læses helt igennem og anvisningerne

overholdes, før den tages i brug. Desuden skal de generelle

sikkerhedsforskrifter overholdes. Få en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer, før den

benyttes første gang.

Transport og læsning

Vægt ca. 0,6 kg.

Vægt incl. accu ca. 2,1 kg.

Drivmidler

Batteri/accu 14,4 V

Vedligeholdelse

Akkuen skal tages ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier beregnes iht. EN 50

Værktøjets A-vægtede lydtrykniveau er typisk 81 dB (A).

Støjniveauet kan overstige 85 dB (A), når værktøjet er i brug.

Brug høreværn.

Hånd-arm-vibrationsniveauet er typisk under 2,5 m/s

Personlige værnemidler

Brug beskyttelsesbriller og høreværn.

Brug beskyttelseshandsker og fast fodtøj.

Bær også beskyttelsestøj, hvis det skulle være nødvendigt.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.