Anvendelse

Anvendelsesområder:

- Montering af gipsplader på stålrigler og stålprofiler (0,8 mm tykkelse).

- Montering af gipsplader på stålkonstruktioner (2,25 mm tykkelse).

- Montering af gipsplader på trækonstruktioner.

- Montering af spånplader på trækonstruktioner.

- Samling af stålkonstruktioner (0,8 mm) tykkelse (max 3 gange 0,8 = 2,4 mm).

Sikkerhedsregler

 • Brug beskyttelsesbriller, høreværn, og v/ behov, handsker og åndedrætsværn!
 • Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!
 • Hold altid fast i værktøjet med begge hænder!
 • Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varmeledninger m. m. er lokaliserede og eventuelt frakoblede, således at der ikke opstår fare ved boring i dem.
 • Tænk på faren ved elektrisk stød!
 • Kontrollér ledningen og maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet, hvis det er beskadiget!
 • Anvend kun tilbehør og udstyr der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!
 • Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!
 • Træk altid stikket ud, inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!
 • Rør aldrig ved roterende dele!
 • Se ”PDF fil” for komplet sikkerhedsinstruktion

Transport og læsning

Vægt 1,4 kg

Vedligeholdelse

 • Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!
 • Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller trykluft!
 • Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med en blød børste!
 • Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!
 • Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!
 • Hilti Fuldservice dækker 1 år, når eventuelle servicecheck og reparationer foretages på Hiltis eget værksted!

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støjniveauet, A-værdien, ligger normalt

under 80 dB (A)

Vibrationsniveau: Hånd/armvibrationsbelastningen ligger

normalt under 2,5 m/s2

Beskyttelsesisolering: EN 50144

Radio- og TV-støjdæmpet: EN 55014-1


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.