Anvendelse

- Montage af store træskruer.

- Montage af selvborende skruer, små stål og metalskruer

- Montering af Hilti HRD rammedybler op til 14 mm.

- Montering af betonskruer 6-8 mm.

Sikkerhedsregler

• Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!

• Hold altid fast i værktøjet med begge hænder!

• Kontrollér maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet, hvis det er beskadiget!

• Anvend kun tilbehør og udstyr, der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!

• Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!

• Tag altid batteriet af inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!

• Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten

• Brug kun de batterier, der er beregnet til værktøjet

• Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer

eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne.

• Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske.

• Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene.

• Rør aldrig ved roterende dele!

Transport og læsning

Transporter slagnøglen i værktøjskufferten

Dimensioner: 15 cm X 23 cm X 9 cm

Vedligeholdelse

• Tag batteriet ud af maskinen før rengøring for at forhindre utilsigtet start af maskinen!

• Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!

• Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller trykluft!

• Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med en blød børste!

• Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!

• Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!

• Hilti Lifetime Service - ingen reparationsomkostninger i op til 2 år omfatter: Fragt til/fra vores serviceværksted, reparation eller udskiftning af samtlige defekte dele inkl. sliddele. Efter 2 år indføres livstids begrænset reparationsomkostning. Kontakt Hilti for komplet oversigt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P251 øjenværn påbudtP253 høreværn påbudtP255 støvmaske påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 1 kg
Hånd-armvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 60745-2-6:200X
Hånd/arm, roterende, måling tre retninger.
Vibrationsstyrken
11 m/s²
Aktionsværdi
2,5 m/s ²
Grænseværdi
5,0 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
25 minutter
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 60745-2-6:200X
Støjniveau
86 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
6½ timer
Lydeffektniveau (lwa)
97 dB(A)
Når støjbelastning over en 8-timers periode overskrider 85 dB(A), skal der foretages støjdæmpende foranstaltninger. Leverandøreren foreslår: Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

Leverandørens egne felter

Slagtal:

3450 min

Værktøjsholder:

1/4"


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.