Anvendelse

Anvendelsesområde:

- Skruning i træ op til Ø6x120 mm

- Skruning af metriske skruer op til M8

- Skruning i dybler op til Ø

- Gevindskæring i stål op til M10

- Boring i stålplade med HSS-bor op til Ø 10 mm.

- Boring i træ op til 30 mm.

Sikkerhedsregler

- Brug beskyttelsesbriller.

- Brug åndedrætsværn ved støvende arbejde.

- Brug skridsikkert fodtøj.

- Undgå kropskontakt med jordede dele som f.eks. rør eller radiatorer.

- Udvendige metaldele på maskinen kan blive spændingsførende, hvis De f.eks. ved en fejl er kommet til at bore ind i en strømledning.

- Når maskinen ikke er i brug (f.eks. i en arbejdspause), før service, ved skift af bor og under transport, skal transportsikringen benyttes (venstre / højre-omskifter i midterstilling).

Transport og læsning

Maskinvægt inklusiv batteri og borepatron 2,18 kg

Batterivægt: SFB 150 - 0,89 kg, SFB 155 - 0,96 kg.

Mål (L x H x B) 235 x 250 x 74 mm

Spænding 15,6 Volt

Start/kørsel af maskinen

SF 150-A boremaskine må kun anvendes sammen med batteri SFB 150 eller SFB

  1. Før ibrugtagning skal et nyt batteri altid lades 24 timer normalt eller op til 12 timer med opfriskefunktion, så cellerne kan formatere sig.

Vedligeholdelse

- Rengør jævnligt maskinhuset udvendigt med en let fugtig klud.

- Anvend ikke spray, dampstråler eller rindende vand til rengøring! Det kan forringe maskinens elektriske sikkerhed.

- Hold altid maskinens greb fri for olie og fedt.

- Anvend ikke silikoneholdige plejemidler.

- Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtaget er stoppet!

- Rengør luftindtaget forsigtigt med en tør børste.

- Undgå at der kommer fremmedlegemer ind i maskinens indvendige dele.

- Vedligehold også borene. Fjern fastsiddende snavs.

- Hold altid indstikket rent og let smurt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vibration under 2,5 m/s2

Støj under 70 dB (A)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.