Anvendelse

Anvendelsesområde:

- Skruning i træ op til Ø6x120 mm.

- Skruning af metriske skruer op til M

- Boring i stålplade med HSS-bor op til Ø10 mm.

- Boring i træ op til 30 mm.

Sikkerhedsregler

 • Brug beskyttelsesbriller og v/ behov, handsker og åndedrætsværn!
 • Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!
 • Hold altid godt fast i værktøjet!
 • Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varmeledninger m. m. er lokaliserede og eventuelt frakoblede således at der ikke opstår fare ved boring i dem.
 • Tænk på faren ved elektrisk stød!
 • Kontrollér ledningen på ladeenheden for beskadigelser, kontroller maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet, hvis det er beskadiget!
 • Anvend kun tilbehør og udstyr der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!
 • Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!
 • Træk altid stikket på ladeenheden ud, inden rengøring og vedligeholdelse!
 • Se ”pdf fil” link for komplet sikkerhedsinstruktion
 • Rør aldrig ved roterende dele!

Transport og læsning

Maskinvægt inklusiv batteri og borepatron 1,95 kg

Maskinemål (L×H×B) 220×231×72 mm

Start/kørsel af maskinen

SF121-A boremaskine må kun anvendes sammen med batteri SFB 121 eller SFB

 1. Før ibrugtagning skal et nyt batteri altid lades 24 timer normalt eller op til 12 timer med opfriskefunktion, så cellerne kan formatere sig.

Vedligeholdelse

 • Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!
 • Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller trykluft!
 • Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med en blød børste!
 • Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!
 • Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!
 • Hilti Fuldservice dækker 1 år når eventuelle servicecheck og reparationer foretages på Hiltis eget værksted!

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

- Vibration under 2,5 m/s2

- Støj under 70 dB (A)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.