Anvendelse

Skæring af fliser, klinker, belægningssten, mursten, etc.

Sikkerhedsregler

Se vedlagte betjeningsvejledning.

Transport og læsning

Leveres med transport hjul, monteret på 2 af benene.

Drivmidler

ALBA TVR-2M: 230V - 10A - 1,5Kw

ALBA TVR-4: 380V - 16A - 3,0Kw

Start/kørsel af maskinen

Tryk på den GRØNNE knap

Stop af maskinen

Tryk på den RØDE knap

Vedligeholdelse

Rengør altid maskinen efter brug. Rengør den med vand, så snavs og slam ikke tørre fast i pumpen, rullebor, aksel etc.

Til rengøring benyttes vandslange eller blød klud.

Personlige værnemidler

Brug altid øjnværn

Brug altid høreværn

Brug altid handsker


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.