Anvendelse

Skæring af fliser, klinker, kakler, natursten, etc.

Sikkerhedsregler

Se vedlagte betjeningsvejledning

Transport og læsning

Leveres med aftagelige ben, så den er nem at transportere

Drivmidler

230 V / 1,1 Kw

Stop af maskinen

Tryk på den RØDE stop knap.

Vedligeholdelse

Rengør altid maskinen med vand efter brug. Så snavs og slam ikke tører fast på glidearm/bord/aksel/pumpe.

Til rensning benyttes vandslange eller blød klud.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støj under brug

  1. 7 db

Støj ved opstart 78,2 db

Personlige værnemidler

Brug altid øjnværn:

Brug altid høreværn:

Brug altid handsker:

Leverandørens egne felter

kontakt Philip Enevoldsen 761455:

Ikke oplyst.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.