Anvendelse

Denne porebetonsav er specielt udviklet til skæring i multiplader i rette vinkler eller i smig. Den efterlader rene og glatte overflader, hvilket gør tilpasning og opsætning hurtigere og nemmere samt minimerer limforbrug.

Sikkerhedsregler

Må kun benyttes til porebeton eller andre letbeton multiplader.

Saven opstilles på jævn og plan flade.

Ledning og stik efterses og eventuelle beskadigede dele udskiftes.

Kontroller klingens omdrejningsretning.

Alle afskærmninger skal være på plads.

Afbryd strømmen og tag stikket ved rengøring og andet vedligehold.

Sørg for tilstrækkelig belysning.

Forlad aldrig saven tændt.

Hvis saven forlades for længere tid, tag stikket ud.

Transport og læsning

Saven kan flyttes på de påmonterede hjul eller ved brug af palleløfter/truck

Drivmidler

Eltilslutning 380 V, 16 amp.

Vedligeholdelse

Hjul og køreskinner skal holdes rene, så planet ubesværet kan føres tilbage til ud-gangspositionen.

Personlige værnemidler

Almindelige forholdsregler for arbejde med porebeton skal iagttages.

Vær opmærksom på roterende dele


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.