Anvendelse

Maskinen er for ret- og smigskæring af keramiske fliser og ligende materialer med diamantklinge.

Sikkerhedsregler

Arbejdsarealet skal være tørt og brugeren iført fodtøj med gummisål.

Sæt afbryderen på OFF eller

Fjern stikket fra kontakten.

Fyld vandbadet til markering og placer det korrekt.

Kontroller at beskyttelsesskærmen er på plads, sikret med en M4 x 30 bolt, og sat på en højde der tillader fri passage for det materiale, der skal skæres.

Brug sikkerhedsbriller med sideværn, høreværn og hvis nødvendigt arbejdshandsker, når der arbejdes med maskinen.

Tilslut maskinen til kontakten.

Kontroller at arbejdsbordet er veloplyst.

Fjern alle løse genstande fra arbejdsbordet.

Stil rullebordet i den ønskede vinkel og lås grebet.

Indstil artikel 90g til ønskede position.

Indstil artikel 80a til ønskede position.

Kontroller at der ikke er andre personer på arbejdsarealet.

Tænd maskinen. Hold genstanden der skal skæres fast på arbejdsbordet. Ved skæring af tynde strimler, placeres den glaserede side mod arbejdsbordet.

Tjek at flisen har fuld anlæg med landet.

Start skæringen forsigtigt, skub uden brug af magt til skæringen er gennemført.

Hold hænderne længst muligt bort fra skæringslinien, for at forebygge mod uheld.

Afslut skæringen med forsigtighed og omhu.

Sæt kontakten på OFF eller

Forlad ikke maskinen når den er tændt.

Ændrer motorlyden sig under brug, stoppes skæringen, maskinen slukkes og årsagen afhjælpes.

For smigskæring anbefales følgende:

afrund enden af flisen let, for at undgå afslåede hjørner.

Juster bordet således at klingen ikke kommer i kontakt med glasuren under smigskæringen.

Restriktioner for brug: Det er strengt forbudt at skære kvadrathuller i fliser, da klingen her arbejder ubeskyttet.

Transport og læsning

Klinge diameter 300 mm ubrudt krone klingehul 30 mm

vægt 56 kg

Max. vægt 58 kg

Max. dimension 0,9 x 0,9 x

  1. 0 m

Dimensioner: 90 cm X 100 cm X 90 cm

Drivmidler

Max. RPM 2800-3400(60hz)

Volt 230

HZ 50/60

effekt

  1. 1 kW

Start/kørsel af maskinen

Tyk på grøn kontakt med mærket I.

Stop af maskinen

Tryk på rød kontakt med mærket O.

Vedligeholdelse

Daglig vedligeholdelse

Følgende udfores dagligt efter brug:

Fjern vandbadet.

Hæld indholdet i en beholder beregnet for skæreaffald.

Fjern beskyttelsesskærmen fra klingen og vask vandkar og beskyttelsesskærm med vand.

Vandet fra denne afvaskning er klassificeret som specialaffald.

Periodisk vedligeholdelse.

Hver uge anbefales det at tørre hele maskinen af med en fugtig klud. Olierede dele rengøres med en klud og smøres. Vand brugt til rengøring er klassificeret som specialaffald.

En gang årligt, fjernes klingen, og der smøres bag klingeflangen.

Det kan anbefales periodisk at udskifte gummipakningen på klingeskærmen, da en slidt pakning kan forårsage for stort vandforbrug.

Alle bevægelige dele smøres jævnligt med f. eks. SAE 30 olie.

Rust fjernes omhyggeligt. De angrebne områder behandles med en rustbeskytter, og males efterfølgende for at beskytte mod rustangreb i fremtiden.

Langtidsopbevaring af maskinen:

Udfor den ugentlige vedligeholdelse, pak maskinen i original emballagen og anbring den tort.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P255 støvmaske påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudtP269 øjenværn og høreværn påbudt
Vægt: 56 kg
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Støjniveau
83,3 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer
Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.