Anvendelse

- Tilpasning af rør.

- Skæring af huller til ventilations- og vandrør.

- Skæring af regler både træ og stål.

- Tilpasning af rør – fjedrer påvirket kontaktsko sørger for lave vibrationer og et perfekt snit.

- Nedrivning af el-, ventilationskanaler og rør

- Tilpasning af regler evt. ved tagarbejde

Sikkerhedsregler

• Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!

• Hold altid fast i værktøjet med begge hænder!

• Sørg altid for at eventuelle aktive installationer, så som elkabler, vandledninger, varmeledninger m. m. er

lokaliserede og eventuelt frakoblede, således at der ikke opstår fare ved at skære i dem.

• Tænk på faren ved elektrisk stød!

• Kontrollér maskinen for beskadigelser og anvend under ingen omstændigheder værktøjet, hvis det er beskadiget!

• Anvend kun tilbehør og udstyr, der er specificeret i brugsanvisningen eller i det gældende katalog!

• Kontroller altid at tilbehør og udstyr er korrekt monteret!

• Spænd altid den genstand der skal bearbejdes fast!

• Tag altid batteriet af inden rengøring, vedligeholdelse og udskiftning af tilbehør og udstyr!

• Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten

• Brug kun de batterier, der er beregnet til værktøjet

• Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer

eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne.

• Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske.

Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene.

• Arbejd med et moderat tryk på maskinen og en egnet skærehastighed ved anvendelse af en rørskæreadapter

(tilbehør), specielt ved store rørdiametre.

• Maskinen skal presses mod det emne, der skal bearbejdes, med AVR-anslaget

• Rør aldrig ved roterende dele!

Transport og læsning

Transporter bajonetsaven i værktøjskufferten

Dimensioner: 49 cm X 20 cm X 10 cm

Vedligeholdelse

• Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs!

• Rengør maskinens udvendige og eventuelle bevægelige dele med en tør klud, børste eller trykluft!

• Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppet. Rengør luftindtagene forsigtigt med en blød børste!

• Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af autoriserede værksteder!

• Anvendelse af originale Hilti reservedele garanterer optimal sikkerhed og levetid!

• Hilti Lifetime Service - ingen reparationsomkostninger i op til 2 år omfatter: Fragt til/fra vores serviceværksted, reparation eller udskiftning af samtlige defekte dele inkl. sliddele. Efter 2 år indføres livstids begrænset reparationsomkostning. Kontakt Hilti for komplet oversigt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P251 øjenværn påbudtP253 høreværn påbudtP255 støvmaske påbudtP257 beskyttelseshandsker påbudtP258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 3 kg
Hånd-armvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 60745-2-1:200X
Hånd/arm, slående, måling tre retninger.
Vibrationsstyrken
16 m/s²
Aktionsværdi
2,5 m/s ²
Grænseværdi
5,0 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
12 minutter
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard: EN 60745-2-1:200X
Støjniveau
82 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
Kan anvendes mere
end 8 timer
Lydeffektniveau (lwa)
93 dB(A)
Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

Leverandørens egne felter

Slagtal:

0-3000 min

Slaglængde:

28 mm

Spænding:

21,6 V


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.