Anvendelse

DG711 er en robust og stærk laser med indbygget batteri og en kraftig rød stråle på4,5-5,0 mW.

Laserhuset er af hærdet støbegods. Laseren er vandtæt og

nem at rengøre.

DG711 har et stort selvnivelleringsområde og alle funktioner

kan styres fra fjernbetejningen.

DG711 har flugtindstillingsprogram, retningsalarm samt et temperaturkompenseringssystem, der gør den er meget

præcis under alle temperaturforhold.

Der ydes 2 års garanti på dette instrument.

DG711 leveres i kraftig transportkuffert med batterikassette

ekstra batterikassette for alkaline batterier, lader,fjernbetjening samtmåltavle.

Sikkerhedsregler

Kig ikke direkte ind i laserstrålen.

Transport og læsning

Skal transporteres i medleverede kufferet. Må ikke udsættes for stød.

Drivmidler

4 stk opladelige D-celle NiMH batterier(drifttid ca. 60 timer) eller D-celle alkaline reservebatterier eller 12 volt kabelsæt.

Start/kørsel af maskinen

Batterikassetten isættes og laseren tændes på den røde ON/OFF knap. Check om laseren står i procent eller promille, kan aflæsses direkte på displayet.

Tryk på Plus knappen og faldet øges, lysdioden for positivt fald vil vise grønt.

Tryk på Minus knappen og faldet mindskes, lysdioden for negativt fald vil lyse rødt for at vise du har indlæst negativt fald i rørlægningslaseren.

For at nulstille faldet tryk på Minus og Plus knappen samtidigt.

Højre liniekontrolknap flytter laserstrålen til højre.

Venstre liniekontrolknap flytter laserstråle til ventre.

Tryk højre og ventre liniekorntrolknap ned samtidigt og

linjen vil centreres.

Stop af maskinen

Tryk på den røde ON/OFF knap i 2 sekunder og laseren afbrydes.

Vedligeholdelse

Det er brugerens ansvar at kontrollere om laseren er korrekt indstillet.

Opbevar aldrig en våd laser i en lukket transportkasse idet der kan opstå kondens.

Laseren skal verificeres mindst 1 gang årligt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Ingen.

Personlige værnemidler

Ingen.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.