Anvendelse

DG 511 rørlægningslaser er en robust og stærk laser med indbygget batteri og en kraftig rød stråle på

4,5-5,0 mW. Laserhuset er af aluminium.

DG511 er vandtæt og nem at rengøre.

DG511 har et stort selvnivelleringsområde og tænd/sluk funktion samt sideforskydning kan styres fra fjernbetejningen.

Laseren leveres i kraftig transportkuffert med batterikassette

lader,fjernbetjening og måltavle.

Sikkerhedsregler

Kig ikke direkte ind i laserstrålen.

Transport og læsning

Skal transporteres i medleverede kufferet. Må ikke udsættes for stød.

Drivmidler

4 stk opladelige D-celle NiMH batterier(drifttid ca. 60 timer) eller 4 stk D-celle alkaline reservebatterier eller 12 volt kabelsæt.

Start/kørsel af maskinen

Batterikassetten isættes og laseren tændes på den røde ON/OFF knap. Check om laseren står i procent eller promille, kan aflæses direkte på displayet. Tryk på Plus knappen og faldet øges, lysdioden for positivt fald vil lyse grønt.

Tryk på Minus knappen og faldet mindskes, lysdioden for negativt fald vil lyse rødt for at vise du har indlæst negativt fald i rørlægningslaseren. For at nulstille faldet trykkes Plus og Minus knap ind samtidigt.

Højre liniekontrolknap flytter laserstrålen til højre og venstre

liniekontrolknap flytter laserstrålen til venstre. For at centrere

linien trykkes begge knapper ind samtidigt.

Stop af maskinen

Rød ON/OFF knap holdes nede i 2 sekunder og laseren

afbrydes.

Vedligeholdelse

Det er brugerens ansvar at kontrollere om laseren er korrekt indstillet.

Opbevar aldrig en våd laser i en lukket transportkasse idet der kan opstå kondens.

Laseren skal verificeres mindst 1 gang årligt.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Ingen.

Personlige værnemidler

Ingen.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.