Anvendelse

Maskinen er beregnet til at skære eller slidse (2 skæreskiver) i især mineralske materialer som f.eks. stålbeton,

murværk og gadebelægninger uden brug af

vand. Maskinen skal hvile på føringsskinnen under skærearbejdet.

Sikkerhedsregler

Sikkert arbejde med maskinen

forudsætter, at brugsvejledningen

og sikkerhedsforskrifterne

læses helt igennem og anvisningerne

overholdes, før den tages i

brug. Desuden skal de almindelige

sikkerhedsforskrifter følges. Få en sagkyndig person til at vise Dem, hvordan maskinen fungerer, før den

benyttes for første gang.

Transport og læsning

Vægt (uden tilbehør) ca. 8,4 kg.

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine og ventilationshuller skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Når arbejdet er færdigt, tages diamant-skæreskiverne af og spændedele og beskyttelseskappen rengøres.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Måleværdier er beregnet iht. EN 50 144 (kalksandsten).

Værktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Lydtrykniveau

97 dB (A), lydeffektniveau 110 dB (A).

Brug høreværn.

Det vægtede accelerationsniveau er typisk 6 m/s

Personlige værnemidler

Brug beskyttelsesbriller, høreværn

og støvbeskyttelsesmaske.

Brug beskyttelseshandsker og fast

fodtøj.

Bær også beskyttelsestøj, hvis det

skulle være nødvendigt.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.