Anvendelse

Diamantrilleskæreren anvendes ved byggeopgaver indendørs og uddendørs.

Værktøjet er beregnet til drift i beton, tegl, sten og gasbeton.

Sikkerhedsregler

Bær beskyttelsesbriller og fastsiddende skotøj.

Sørg altid for sikker og stabil arbejdsstilling!

Hold altid fast i værktøjet med begge hænder!

Vær opmærksom på muligheden for at ramme skjulte installationer i vægge og gulve.

Berør aldrig maskinen ved beskadiget el-kabel.

Maskinen skal tilsluttes installation med jordforbindelse og HFI- eller HPFI-relæ.

Hold altid maskinen i de isolerede håndgreb. Brug altid gennemtestede diamatklinger af god kvalitet.

Maskinen skal være slukket når stikket sættes i stikdåsen.

Læs den detaljerede brugsanvisning og få instruktion i brugen.

Transport og læsning

Maskinen opbevares i sin håndkuffert

Maskinvægt 6,0 kg

Drivmidler

El 230V, 10A

Optagen effekt 1800W

Start/kørsel af maskinen

Maskinen startes ved tryk på kontakten i håndtaget .

Stop af maskinen

Maskine stoppes ved at slippe kontakten i håndtaget.

Vedligeholdelse

Træk stikket ud, før der arbejdes på maskinen.

Maskine rengøres udvendigt med en tør klud, børste eller trykluft. Luftindtagene rengøres forsigtigt med en blød børste.

Hold betjeningsgrebene rene for olie, fedt og snavs.

Hold udgangsakslen ren. Ved jævnlig brug, skal maskinen efterses mindst hver

  1. måned af en sagkyndig. Et mærke ved maskinen skal vise dato for seneste eftersyn.

Reparation af elektrisk værktøj bør kun udføres af instruerede værksteder.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støj:

Maskinens A-vurderede støjniveau er typisk for:

Lydtrykniveau: 95 dB (A)

Lydeffektniveau: 101 dB (A)

Støjniveau over 80 dB(A) kræver høreværn.

Personlige værnemidler

Brug beskyttelsesbriller, høreværn, og v/ behov, handsker og åndedrætsværn!

Det anbefales at bruge gummihandsker ved udendørs brug p.g.a. mulige fugtbetingede krybestrømme.

Brug hårnet til langt hår.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.