Anvendelse

Mobil industristøvsuger. Anvendes til store håndholdte bearbejdnings-maskiner og grovere rengøring. Driftsikker og hårdfør. Specielt tilpasset arbejde med rigeligt og let støv. Har en enestående filterrensning hvor filteret renses ved hjælp af maskinens eget undertryk.

Sikkerhedsregler

Læs alle instruktioner, før maskinen tages i brug. Advarsel! Ved anvendelse af elektriske maskiner skal de grundlæggende sikkerheds-forskrifter altid følges, således at risikoen for brand, elektrisk stød og personskade minimeres:

Transport og læsning

Vægt: 170 kg.

Træk ikke i maskinen ved hjælp af ledningen. Udsæt ikke ledningen for varme eller skarpe kanter.

Drivmidler

El - 400 V - 5 kW

Start/kørsel af maskinen

Tilslut maskinen til et el.udtag med spænding tilsvarende specifikationerne på maskinens mærkeplade. Kontroller motorens omdrejningsretning. Ved samling af el.kabler skal samlingen være vandtæt. Start ved strømafbryderen.

Stop af maskinen

Sluk ved strømafbryderen

Vedligeholdelse

Filtret bør renses 1-2 gang dagligt. Når trykfaldsmåleren viser rødt skal filtret renses. Plastsæk skiftes når støvmængden er ca. 5 cm under fummiklappen.

Filtere bør, alt efter behov, skiftes mindst én gang om året. Anvend kun originaldele. Såfremt maskinen er forsynet med et HEPA-filter (mikrofilter), skal dette skiftes efter ca. 300 arbejdstimer. Anvend åndedrætsværn hvis arbejdet udføres i et lukket rum. Det brugte filter skal lægges i en tætsluttende pose og bortskaffes på behørig vis.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støjniveau: <75 dB(A)

Luftmængde, max. 470m3/t

Undertryk, max. 28 kPa

Udskilningsgrad

  1. 97%

Personlige værnemidler

Må kun benyttes af personer der er instrueret i brugen af maskinen og har tilladelse hertil.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.