Anvendelse

til tør og vådsugning. Den kipbare beholder letter tømningen ved vådsugning.

Sikkerhedsregler

Der må ikke opsuges brændbare væsker eller eksplosive opløsningsmidler, eksplosionsfarligt støv, flydende stoffer som benzin, olie, alkohol, fortynder eller gods der er varmere end 60 grader C, idet det dette kan indebære eksplosions og brandfare! Kombisugeren må ikke benyttes i nærheden af brandbare gasser og substanser.

Transport og læsning

Ved transport skal støvsugeren være forsvarligt fastgjort i transportmidlet.

Vægt: 24 kg

Mål l x b x h: 610 x 600 x940 mm

Dimensioner: 61 cm X 94 cm X 60 cm

Drivmidler

220-240V, 50-60HZ - 2200W max 2400W

Vedligeholdelse

Støvsugeren skal efterses i henhold til stærkstrømsreglementets regler for klasse II apparater.

Selv om filteret er lavet af polyester, skal det behandles forsigtigt. D.v.s. ingen slag, ridser, skraben eller lignende. Filteret kan vaskes med mild sæbe. Filteret skal være helt tørt før det igen bruges i støvsugeren. Hav eventuelt et ekstra filter som kan bruges medens det vaskede tørrer. Hvis er er revner eller huller i overfladen af filteret, skal det straks udskiftes.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 24 kg

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.