Anvendelse

Den <> Azura anvendes specielt til rengøring af veje og fortove, Parkeringspladser og belagte legepladser.

Den er støjfri, let at håndtere og komfortabel.

Sikkerhedsregler

Enhver person der anvender maskinen, skal være tilstrækkelig uddannet i at betjene Azura´en.

Stig aldrig ud af køretøjet, mens fejesystemet kører.

Maksimalt hældning er 15%

Andvend ikke køretøjet i lukket rum, pga. udstødningsgas.

Kør aldrig med:

Beholderen eller låget løftet op.

Bagklap eller dør åben.

Transport og læsning

Ved bugsering (Træk)af maskine skal den monteret trækkrog benyttes.Ventil for frigørelse af hjul åbnes.(Placeret lige under bagerste kofanger).

Ved transport på andet køretøj, fastgøres maskinen med remme. En under krogens bolte foran fjederbladene og en bag boltene bag fjederbladene.

Drivmidler

Motor:"VM"HR494HT2 Turbo Diesel

Dieseltank. 90 L.

Forbrug:

Ca. 7,2L/t. ved 1200 omdr./min.

Drivmoment: 216 Nm. - 2600 omdr./min.

Start/kørsel af maskinen

Kontrollere håndbremsen er trukket og maskinen står i frigear.

Batteriafbryderen må ikke være aktiveret.

Stil omdrejningshåndtaget til så lave omdrejninger som muligt.

Forvarm motoren og aktivere starteren.

Stop af maskinen

Sæt maskinen i frigear, minimere omdrejningerne og træk håndbremsen.

Sluk for motoren og fjern nøglen.

Batteriafbryderen slås til ved arbejdets ophør.

Vedligeholdelse

Se maskinens vedlagte instruktion for vedligeholdelse.

Daglig vedligeholdelse bør kun foretages af personer med kendskab til maskinen.Øvrig vedligeholdelse bør foretages på egnet værksted.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Azura´en er støjfri, komfortabel, let at håndtere, effektiv, sikker og æstetisk.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.