Anvendelse

Den ideelle tøt- og vådsuger til store opgaver. Den betjeningsvenlige og robuste opbygning gør den velegnet til produktionshaller, værksteder, større landbrug, håndværk og byggepladser.

Sikkerhedsregler

Ved tørsugning/støvsugning skal stoffilteret altid være monteret i beholderen. Ved vandsugning bør der anvendes

vådfilter, hvis vandet indeholder partikler.

Må ikke anvendes til opsugning af brandbare samt explosive væsker. Fjern stikproppen fra stikkontakten før vedlige-holdelse/rengøring af apparatet.

Transport og læsning

Højde: 920 mm

Bredde:520 mm

Længde: 610 mm

Vægt: 21 kg

Drivmidler

1 x 230 volt - 50 hz

Vedligeholdelse

Så snart maskinen ikke længere suger vand, afmonteres motorhovedet, og beholderen tømmes for vand.

Ved tørsugning skal det medleverede stoffilter altid være monteret i beholderen - og med jævne mellemrum rystes - så det ikke tilstoppes. Stoffilteret kan også vaskes. Efter vask, eller hvis filteret bliver vådt, skal det tørres, inden det igen

monteres i beholderen.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Effekt: 1900 W

Sug (vakuum) 190 m bar

Luftmængde (flow) 106 l/sek

Lydniveau 63 db(A)


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.