Anvendelse

En rendegraver er nok den maskine der kan udfylde flest arbejdsopgaver på en byggeplads. Hvad enten det drejer sig om grave-, læsse- eller transportopgaver. Derudover kan der påmonteres ekstraudstyr der bla. muliggør: flytning af materiale m/pallegafler, nedrivning, snerydning osv.

Sikkerhedsregler

- Læs altid betjeningsvejledningen, og sørg for, at du forstår anvisningerne og advarselerne, før du begynder at bruge maskinen.

- Sørg for at kende maskinens muligheder og begrænsninger og hvor maget plads, der kræves for at kunne arbejde med den.

- Persontransport er ikke tilladt.

- Benyt trafiksignaler og tag hensyn til maskinensarbejdsbredde.

- Der må ikke stå folk i maskinens arbejdsområde.

Transport og læsning

Sørg for at sætte dig ind i sikkerhedsregler og bestemmelser, før maskinen transporteres. Sørg for, at det leddelte køretøj og maskinen er udstyret med korrekt sikkerhedsudstyr.

Højde: 3812 mm

Bredde: 2386 mm

Længde: 6029 mm

Alle mål med 600mm graveskovl

Drivmidler

Brændstof: Diesel

Motorolie:

Hydraulik:

Start/kørsel af maskinen

 1. Kontroller at sædet er ordentligt fastlåst i læsserens arbejdsposition.
 2. Juster sædet, og spænd sikkerhedsselen.
 3. Kontroller, at parkeringsbremsen er trukket.
 4. Kontroller, at gashåndtaget står til lav tomgang.
 5. Kontroller, at køreretningshåndtaget eller gearvælgeren er i neutral position.
 6. Kontroller, at gearstangen er i neutral position.
 7. Drej tændingsnøglen til position "TIL"
 8. Træd gaspedalen cirka en fjerdedel ned.
 9. Drej tændingsnøglen til forvarmerpositionen, og hold den der.
 10. Drej nøglen til startposition. Slip nøglen, så snart motoren starter. Hvis motoren stopper, skal du vente ca. ét minut, før du gentager proceduren.
 11. Når motoren kører, skal du kontrollere indikatorerne og indikatorlamperne.
 12. Brug gaspedalen til at lade motoren gå på halvkraft, indtil den normale driftstemperatur er nået.

Stop af maskinen

 1. Kontroller, at køreretningshåndtaget eller transmissionsvælgeren er i neutral position.
 2. Sæt gearstangen i neutral position.
 3. Træk parkeringsbremsen.
 4. Lad motoren gå i tomgang i cirka ét minut.
 5. Drej tændingsnøglen til "FRA", og tag tændingsnøglen ud.

Vedligeholdelse

Overhold serviceintervallerne ved at kontrollere timetælleren hver dag. Alt vedligeholdelsesarbejde skal udføres med motoren slukket og med tændingsnøglen taget ud.

Rengør alle smørepunkter før smøring. Rengør omkring tændrør og påfyldningshuller før du hælder olie på. Støv og snavs må ikke komme ind i komponenterne eller i kredsløbene da dette bevirker kortere tid mellem serviceintervallerne.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Støjniveau i førerkabinen: 78 dB

Vibrationstest iflg. 93/392/EEC

Håndvibrationstest: mindre end 2,5 m/s2

Kropsvibration: mindre end 0,5 m/s2


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.