Anvendelse

KTZ-dykpumperne er fremstillet i støbejern og konstrueret til de værst tænkelige pumpeopgaver under de værst tænkelige betingelser.

Kravene til en sådan pumpe er:

- Eliminering af slitage

- Robust

- Let inspektion

- Holdbar for tørkøring

- Høj kapacitet

- Høj løftehøjde

- Betjeningsvenlig design

Anvendelseområder:

- Bygge og anlægsarbejde

- Tunnelarbejde

- Reparationsarbejde

Pumperne er konstrueret for store løftehøjder, men kan ved udskiftning af løbehjul, slidplade og slangetilslutning ændres til lavtrykspumper med store pumpekapaciteter.

Sikkerhedsregler

GIV AGT!

Pumpen må ikke sættes i drift, når den er delvist demonteret.

GIV AGT!

Pumpen må ikke være permanent installeret i swimming pools eller i springvande, hvis installationssområdet kan oversvømmes.

FARE!

Pumpen må ikke benyttes i eksplosive eller antændelige omgivelser eller anttil pumpning af antændelige væsker.

Transport og læsning

Pumpen kan transporteres enten vandret eller lodret. Sørg for, at den er bundet godt fast og at den ikke kan rulle omkring.Løft pumpen kun i løftehåndtaget - aldrig ved at holde pumpen fast i motoren eller i en slange. Tiden mellem leveringen og den første times pumpeaktivitet er særdeles farlig. Vær forsigtig, således at den skrøbelige ledning ikke klemmes eller brister og at der ikke trækkes i den. Pas også på ikke at beskadige det hårde, men skøre støbejern eller at udsætte en anden tilstedeværende for fare. Under håndtering af pumpen må der ikke trænge noget vand ind i ledningens åbne ende. Pumpen skal altid være anbragt på fast undergrund, således at den ikke kan vælte. Dette gælder for al håndtering, transport, afprøvning og for installationen.

Start/kørsel af maskinen

Før opstart:

Kontrollér, at alle pågældende personer er enige om, at alle og eftersyn er blevet afsluttet. Kontrollér, at alle boltene er godt spændte, at pumpens vægt kan bæres, at afløbsledningen er blevet tilsluttet, at ingen rører vandet og atingen er for tæt på ledningsrør eller afbryderanlægget. Vær forberedt på at skulle stoppe omgående. Pumpen vil rykke mod urets retning, når den betragtes oppefra, hvilket

indikerer, at den drejer sig med uret. Hvis dette ikke er tilfældet, så skal to af de tre faser U, V, W blive sat om i forbindelsespunktet mellem pumpeledning og starter af en kyndig elektriker. I tilfælde af en stjernetrekantkobling spørg Deres Tsurumiforhandler.

GIV AGT!

Opstartsstødet kan være voldsomt. Hold ikke fast i pumpens håndtag ved kontrol af pumpens omdrejnings-retning. Kontrollér, at pumpen er anbragt på et stabilt grundlag og at den ikke kan rotere.

GIV AGT!

Skift af omdrejningsretning på et stik, som ikke har nogen fasetransponeringsenhed, må kun gennemføres af en autoriseret elektriker.

GIV AGT!

Når den indbyggede motorbeskyttelse har udløst, stopper pumpen automatisk, men den vil også starte op igen automatisk, så snart den er kølet ned. Åbn ALDRIG motoren for at gennemfore målinger, dette kan laves i ledningens frie ende.

ADVARSEL!

Put aldrig hånden eller noget andet ind i indslipåbningen på pumpehusets underside, mens pumpen er forbundet til strømforsyningen. Før undersøgelse af pumpehuset skal det kontrolleres, at pumpen ikke er koblet til strømforsyningen og at den ikke kan sættes under strøm.

Vedligeholdelse

GIV AGT!

Før påbegyndelse af noget arbejde skal det kontrolleres, at pumpen ikke er koblet til strømforsyningen og, at den ikke kan sættes under strøm.

Bemærk:

I tillægget findes en snittegning af en model fra KTZ-serien, som er repræsentativ for størsdelen af vore pumper.

På grund af det store antal forskellige modeller må vi bede Dem om at spørge DeresTsurumi-forhandler, når De ønsker en reservedelsliste eller en tegning for en bestemt model. Skal pumpen ikke benyttes gennem længere tid, så træk pumpen op, giv den mulighed for at tørre og opbevar den indendørs. Hvis pumpen forbliver neddykket i vand, så hold pumpen regelmæssigt i drift (dvs. en gang om ugen) for at hindre løbehjulet i at sættesig fast på grund af rust.

Fjern alle aflejringer på pumpens ydre overflade og skyl pumpen med friskt vand. Vær særdeles omhyggelig med hensyn til løbehjulets område og fjern så alle

aflejringer fuldstændigt fra løbehjulet. Kontrollér, at farven ikke skaller af, at der ikke foreligger nogen skader og at

boltene og møtrikkerne ikke er løse. Hvis farven er skallet af, så lad pumpen tørre og påfør ny farve.

I nogle anvendelsesområder kan en pumpe være udsat for en konstant risiko og selv ved regelmæssigt eftersyn kun have en kort levetid. Under andre vilkår kan en pumpe køre i årevis uden overhovedet at blive efterset. Anbefalinger med hensyn til intervaller skal fortolkes tilsvarende og altid under hensyntagen til de mest farlige omstændigheder.

I det mindste et overfladisk regelmæssigt eftersyn er påkrævet for at opretholde et bestemt niveau angående

pålidelighed og sikkerhed.

ADVARSEL!

Put aldrig hånden eller noget andet ind i indslipåbningen på pumpehusets underside, mens pumpen er forbundet til strømforsyningen. Før undersøgelse af pumpehuset skal det kontrolleres, at pumpen ikke er

koblet til strømforsyningen og at den ikke kan sættes under strøm. Sørg for, at pumpen er blevet sat fuldstændigt sammen, før den atter tages i drift. Vær opmærksom på, at alle omkringstående holder en sikker afstand

fra hovedledningen og fordelingsanlægget og undgå kontakt med vandet.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.