Anvendelse

Dykbar elektrisk lænsepumpe til kontinuerlig drift (2"). Pumper vand med partikler på op til 5 x 30 mm. Ikke egnet til vand med indhold af tekstiler, papir, bladløv eller til urent afløbsvand.

KAN TÅLE AT TØRKØRE.

Findes i 1-faset og 3-faset udgave.

Kapacitet: 1-faset 7,5 l/sek, 3-faset 8,5 l/sek. Løftehøjde maks. 20 m. Nedsænkningsdybde maks. 10 m. Vandtemp. maks. 40C. Densitet maks. 1100 kg/kbm.

Sikkerhedsregler

 1. Genstart sker automatisk når motoren er afkølet.
 2. Der må aldrig foretages arbejde i pumpehuset når strømmen er tilsluttet.
 3. Kontroller på typeskiltet, at pumpen har korrekt spændingsområde og er korrekt tilsluttet, sikret og jordet.
 4. Pumpen skal tilsluttes et jordfejlsrelæ hvis personer kan komme i berøring med pumpen eller det pumpede medie. Sikkerhedsafstanden til eventuelle personer i vandet er minimum 20 meter.
 5. Løft pumpen i håndtaget - aldrig i kablet, da der kan ske kabelbrud med påfølgende driftsafbrydelse og risiko for elektrisk stød. Et beskadiget kabel skal straks udskiftes.
 6. Afbryd altid for strømmen før pumpen flyttes, eller der foretages fejlfinding på pumpen.
 7. Pumpen må ikke benyttes hvis der er risiko for at gnister kan forårsage brand eller eksplosion, og pumpen må ikke anvendes til at pumpe brandfarlige væsker.
 8. Læs altid servicemanualen før pumpen adskilles.
 9. El-arbejder skal udføres af autoriseret personale.

Transport og læsning

Vægt: 19,0 kg.

Mål: H 520 mm, Ø pumpehus 200 mm, B maks. 240 mm.

Løftes altid i håndtaget.

Transporteres stående eller liggende, og altid fastspændt.

Drivmidler

1-faset: 220-240 V, 50 Hz

3-faset: 380-400 V, 50 Hz

Mærkeeffekt: 1-faset 1,4 kW, 3-faset 1,7 kW

Maks. effektforbrug: 1-faset 1,9 kW, 3-faset 2,3 kW

Mærkestrøm: 1-faset 8,8-8,0 A, 3-faset 4,2-4,0 A

Start/kørsel af maskinen

 1. Starter automatisk når kabelstikket tilsluttes en strømforsyning.
 2. Hvis pumpen (3-faset udgave) ikke starter kan det skyldes fasefejl. I kabelstikket er der en Ø 15 mm fasevender. Denne drejes en halv omgang med en skruetrækker.
 3. Genstarter automatisk når motoren er kølet ned.

Stop af maskinen

 1. Stoppes ved at afbryde strømforsyningen eller trække kabelstikket ud.
 2. Stopper automatisk ved overophedning.

Vedligeholdelse

 1. Lovpligtigt eftersyn jf. stærkstømsregulativet. Et mærkeskilt skal angive dato for næste eftersyn.
 2. Efter brug rengøres/spules pumpen ud- og indvendig, samt kablet kontrolleres.
 3. Efter 2000 driftstimer kontrolleres olien og at løftehøjden modsvarer de angivne data for pumpen. Ved efterfyldning af olie anvendes hvidolie jf. ISO VG 15.
 4. Hvis det er frostvejr: Pumpen må ikke startes hvis den ligger halvt neddykket eller står på jorden. Den skal først optøes. Brug ikke åben flamme.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Det maksimale støjniveau er ved alle driftspunkter under 70 dB.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.