Anvendelse

Dykbar elektrisk lænsepumpe (3") specielt beregnet til at pumpe varmt vand. Elektronisk motorovervågning med fase-, rotations- og temperaturkontrol.

KAN TÅLE AT TØRKØRE.

Kapacitet: 14,2 l/sek. Løftehøjde: 15 m. Nedsænkningsdybde maks. 20 m. Vandtemp. maks. 90C. Densitet maks. 1100 kg/kbm.

Sikkerhedsregler

 1. Foretag aldrig arbejde i pumpehuset når strømmen er tilsluttet.
 2. Kontroller på typeskiltet, at pumpen har korrekt spændingsområde og er korrekt tilsluttet, sikret og jordet.
 3. Hvis personer kan komme i berøring med pumpen eller det pumpede medie, skal det jordede udtag som ekstra sikring være tilsluttet et jordfejlsrelæ. Der skal iagttages en sikkerhedsafstand på mindst 20 meter til evt. personer i vandet. Pumpen må aldrig placeres direkte i et svømmebassin, her gælder særlige sikkerhedsregler.
 4. Brug aldrig el-kablet eller slangen til at løfte eller sænke pumpen med. Før pumpen løftes kontrolleres at løftehåndtaget og dets fastgørelsespunkter er ubeskadigede.
 5. Et beskadiget kabel skal straks udskiftes.
 6. Afbryd altid for strømmen før pumpen flyttes, eller der foretages fejlfinding på pumpen.
 7. Pumpen må ikke benyttes hvis der er fare for at gnister kan forårsage brand eller eksplosion, og pumpen må ikke anvendes til at pumpe brandfarlige væsker.
 8. Læs altid servicemanualen før pumpen adskilles.
 9. El-arbejder skal udføres af autoriseret personale.

Transport og læsning

Vægt: 25 kg.

Mål: H 535 mm, Ø pumpehus 240 mm, B maks. 295 mm.

Løftes altid i håndtaget.

Transporteres stående eller liggende, og altid fastspændt.

Drivmidler

380-400 V, 50 Hz

Mærkeeffekt: 1,8 kW

Maks. effektforbrug: 2,4 kW

Mærkestrøm: 4,5-4,3 A

Start/kørsel af maskinen

 1. Starter automatisk når kabelstikket tilsluttes en strømforsyning.
 2. Hvis pumpen ikke starter når kabelstikket tilsluttes kan det skyldes fasefejl. I kabelstikket er der en Ø 15 mm fasevender med to stikben, der drejes en halv omgang med skruetrækker.
 3. Genstartes efter driftstop ved at trække kabelstikket ud og tilslutte det igen.
 4. Må maksimalt startes 15 gange i timen.

Stop af maskinen

 1. Stoppes ved at afbryde strømforsyningen eller trække kabelstikket ud.
 2. Stopper automatisk ved overophedning.

Vedligeholdelse

 1. Lovpligtigt eftersyn jf. stærkstrømsregulativet. Et mærkeskilt skal angive dato for næste eftersyn.
 2. Efter brug rengøres/spules pumpen ud- og indvendig, og kablet kontrolleres.
 3. Efter 2000 driftstimer kontrolleres olien, samt at løftehøjden modsvarer de angivne data for pumpen.
 4. Hvis pumpen anvendes til drikkevand skal der bruges en parafinbaseret olie jf. ISO VG 68.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Det maksimale støjniveau kan ved visse installationer overstige 70 dB.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.