Anvendelse

Kraftig pladevibrator der er lavet til asfaltarbejder.Vandtank kan eftermonteres til asfaltarbejder.Grundet tyk bundplade kan maskinen også bruges til belægningsarbejder.Maskinen er monteret med ekstra afvibreret håndtag

Sikkerhedsregler

  1. Brugeren af denne maskine skal være fyldt 18. år, passende instrueret og må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller lignende.2) Ved indendørs brug skal der sørges for tilstrækkelig ventilation til fjernelse af farlige udstødningsgasser3) Brugeren skal altid anvende følgende sikkerhedsudstyr: Høreværn og sikkerhedsfodtøj.4) Ved betjening skal maskinen altid holdes med begge hænder.5) Ved brændstofpåfyldning eller når maskinen forlades SKAL motoren stoppes.6) Åben ild og rygning er forbudt ved brændstofpåfyldning. Pas på, hvis motoren er varm, da der er risiko for brand og forbrænding.

Transport og læsning

Vægt: ca. 82 kg. Maskinen skal altid transporteres stående.Ved løft skal kæder anbringes forsvarligt. Gå aldrig under hængende last.

Drivmidler

Benzin Anvend kun ren benzin.Motorolie 15W-40

Start/kørsel af maskinen

  1. Påfyld brændstoffet2) Tjek motorolien. Efterfyld om nødvendigt3) Fyld vandtanken med vand – hvis maskinen er monteret med en sådan.4) Brændstofhanen åbnes. Tændingskontakten stilles på 1. Chokeren lukkes, Gashåndtaget stilles til ca. 1/3 gas.5) Træk i startsnoren. Under motorens opvarmning (ca. ½ minut) føres gashåndtaget tilbage til tomgangsstilling.6) Motoren skal altid arbejde med fuld gas, hvor forholdene tillader det.

Stop af maskinen

Gashåndtaget stilles i tomgang. Tændingskontakten stilles på O. Luk for brændstofhanen.

Vedligeholdelse

  1. Kontroller dagligt oliestanden. Olien skal være til mærket på pinden. Hvis oliestanden er for lav, efterfyldes med motorolie.2) Luftfilteret rengøres dagligt for støv og snavs3) Motorens køleribbe renses for støv og snavs4) Anvendes højtryksrenser til rengøringen, må strålen ikke rettes direkte mod elektriske dele, lejer, pakdåser, luftfiltre eller udstødningsrør.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Maskinen er i øjeblikket under afprøvning for støj- og vibrationsmålinger. Data indføres senere.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.