Anvendelse

FET 500 anvendes til opstilling af elementer, , støbeforme, søjler etc. Til dette

anvendes vertikal kredsen. Vertikalkredsen er også inddelt i 400 gon, og er

vinkelret på horisontalkredsen (90 gr. = 100 gon). Til dette formål anvendes

også 3 punkter.

Sikkerhedsregler

BEMÆRK!

Det er brugerens ansvar at

kontrollere og sikre sig at

instrumentet er justeret

korrekt inden brug.

Transport og læsning

Opbevar altid Theodolitten i kufferten.

Start/kørsel af maskinen

OPSTILLING AF THEODOLITTEN

A) Opstil trebensstativet således, at stativhovedet er anbragt horisontalt.

B) Træd stativbenende ned i jorden, så det står fast.

C) Anbring theodolitten på stativhovedet og fastspænd dette med

centerskruen.

  1. INDSTILLING AF THEODOLITTEN
  2. Drej dernæst

fodskruerne mod hinanden til rørlibellen spiller ind.

B) Drej theodolitten 180 gr./200 gon, gentag A til rørlibellen spiller ind.

C) Drej theodolitten tilbage til udgangspunktet. Hvis rørlibellen ikke spiller

ind gentages A og B.

D) Drej theodolitten 90 gr./100 gon i forhold til udgangspositionen. Drej

odskrue 3 til rørlibellen spille ind.

E) Drej teodolitten 180 gr./200 gon, drej fodskrue 3 til rørlibellen spiller ind.

F) Hvis rørlibellen ikke spillede ind, gentages denne operation.

Når rørlibellen spiller ind hele vejen rundt, er theodolitten klar til brug.

Vedligeholdelse

Efterjusteringer skal altid foretages af fagfolk.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Tekniske data

Kikkertforstørrelse 30 X

Objektivets diameter 42 mm

Korteste måleafstand 2 meter

Kredsinddeling 400 gon

Aflæsning 2 mgon

Vægt 3,8


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.