Anvendelse

Bruges til flytning af jord og grus, som redskabsbærer, som terrængående gaffeltruck, til vinter bekæmpelse mm.

Sikkerhedsregler

* Køretøjet skal kontrolleres for trafik- og driftssikkerhed, hver gang det tages i drift !

* Arbejde med omhu og forsigtighed er den bedste beskyttelse mod ulykker.

* Betjeningsvejledningen skal altid være i kabinen.

* Arbejdet ved/med køretøjet må kun udføres af pålideligt og uddannet personale.

* Lad ikke uvedkommende personer køre eller arbejde med køretøjet.

* Den lovlige mindstealder skal overholdes.

* Sluk køretøjet før tankning, og ryg ikke !

* kontroller det nærmeste område (BØRN)

Transport og læsning

* Anvend kun et egnet transportmiddel og løftegrej med tilstrækkelig bæreevne/nyttelast !

* Køretøjet skal sikres på transportmidlet!

Drivmidler

Diesel

Vedligeholdelse

* Før vedligeholdelse / rengøring af køretøj, se altid efter at håndbremse er trukket og at køretøjet står plant.

* Rengør altid køretøjet efter brug.

* Kontroller motorolie, hydraulikolie og brændstof.

* Forsigtighed ved arbejde ved brændstofanlægget - øget brandfare.

Personlige værnemidler

Brug altid sikkerhedsko, sikkerhedshjelm og beskyttelsesbeklædning.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.