Anvendelse

Læsseopgaver med forskellige typer udstyr.

- Flytning af jord med hjælp af skovl

- Materialer på paller ved hjælp af gafler

- Halmflytning med grab

m.m

Sikkerhedsregler

 1. Maskinføreren må ikke være påvirket af alkohol, medicin eller lignende.
 2. Maskinføreren skal have erhvervet min. førerbevis til traktor samt være fyldt 18 år.
 3. Maskinføren skal være instrueret og kende alle maskinens funktioner.
 4. Maskinens kapacitet må aldrig overskrides.
 5. Kørsel med last bør ske med lasten i lavest mulige position.
 6. Løft af last bør ske på stabilt underlag.

Transport og læsning

Ved transport på et transportkøretøj sænkes skovlen, håndbremsen trækkes og kæder monteres foran og bagved.

Dimensioner: 323 cm X 195 cm X 164 cm

Drivmidler

Brændstof: Dieselolie

Motorolie: 10w-15w/40

Hydraulik: Motorolie 10w/30 + B91246 additiver

Start/kørsel af maskinen

 1. Parkeringsbremse løsnes ved at aktivere kontakten på højre kontrolpanel,
 2. Højre + venstre kontrolpanel i midtereste/neutral
 3. Tændingsnøgle drejes

Stop af maskinen

 1. Nøglen drejes til possition 0 og fjernes fra tændingslåsen før maskinen forlades. Dør låses

Vedligeholdelse

 1. Kontrol af motoroliestanden evt. efterfyldning.
 2. Kontrol af kølervæskestanden evt. efterfyldning (½ vand+ ½ frostvæske).
 3. Smøring af maskinen.
 4. Kontrol af luftfilter (ved meget støv).
 5. Sikkerhedseftersyn 1 gang årlig.
 6. Serviceeftersyn for hver 250-500 timer.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

P258 sikkerhedsfodtøj påbudt
Vægt: 3170 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard:
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
?
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.