Anvendelse

Store læssere.

Takket være høj hydraulisk brydekraft og trækkraft

kan Bobcat® S220-, S250- og S300-læsserne klare de

mest krævende opgaver inden for konstruktion og

materialehåndtering. Med mere end 60 forskellige typer

udstyr kan disse læssere klare alle opgaver, fra flytning

af jord og anlægsarbejder til nedrivning og snerydning

om vinteren. Alle disse læssere er udstyret med high

flow-hydraulik, hvilket gør dem i stand til effektivt at

styre en række forskellige typer udstyr som f.eks. en

slagleklipper, en flishugger og en planeringsmaskine.

Bob-TachTM-monteringssystemet gør det hurtigt og nemt at skifte udstyr.

Bilag:

Sikkerhedsregler

Brug aldrig læsseren uden instruktioner. Føreren skal have læst og sat sig ind i, den udleverede Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning.

Brug altid sikkerhedssele og sænk sikkerhedsbøjle før manøvrering med læsseren. Hold fødderne på pedalerne eller fodhvilerne og hænderne på styrearmene.

Kør altid med skovlen eller udstyr så lavt som muligt.

Løftearme må ikke være oppe under kørsel, eller når maskinen drejes. Se i kørselsretningen.

Læs, Læs af og drej rundt på flad jord.

Overskrid ikke den angivne operationskapacitet.

Lad aldrig andre køre med, Hold tilskuere væk fra arbejdsområdet.

Transport og læsning

Vægt incl. Skovl brændstof og operatør: 3570 kg.

Længde 3630mm. Bredde 1880mm. Højde 2055mm.

En læsser med tom skovl eller uden udstyr skal læsses baglæns op på et transportkøretøj. Sænk skovl eller udstyr til jorden. Træk parkeringsbremse. Montér kæder foran og bag på læsseren til transportkøretøjet.

Drivmidler

Brændstof: Diesel

Hydraulikolie: Bobcat Superior SH – fully synthetic

Motorolie: Bobcat Engine Power SAE 10W/30

Kølemiddel: Propylene glycol (PG) mixture

Fedt: Bobcat Multi-Purpose Grease

Start/kørsel af maskinen

Sæt fodpedaler og styregrebene, håndkontrol eller joystick I neutral (N) position. Sæt grebet til regulering af motorhastigheden i stilling ½ hastighed. Drej nøglen til KØR- position. Hvis symbolet for gløderør lyser, skal du vente til det slukkes. Drej nøglen til START og slip den når motoren starter. Sæt grebet til regulering af motorhastigheden i stilling tomgang. Lad motoren varme op i 5 minutter i koldt vejr, udløs derefter parkeringsbremse og tryk på –PRESS TO OPERATE LOADER- knappen på venstre instrumentpanel

Stop af maskinen

Før operatøren forlader sædet, skal løftearme sænkes, og udstyr skal placeres fladt på jorden. Stop maskinen, træk parkeringsbremse og fjern nøgle. Fjern selen og hæv sikkerhedsbøjlen. Bevæg fodpedaler indtil de begge låser. Bevæg hydrauliske kontrolenheder til neutral position for at sikre at løfte og vippefunktioner er deaktiverede. Brug håndtag, sikkerhedsstøtte og trin når læsseren forlades.

Vedligeholdelse

Før maskinen startes:

Motorolie – kontroller oliestand og påfyld olie efter behov. Motorluftfilter – kontroller måler og/eller indikator. Motorens luftsystem – kontroller for utætheder og beskadigede komponenter. Motorens kølesystem – Rens oliekøler og gitre for fremmedlegemer. Kontroller væskestanden i kold tilstand. Brændstoffilter – Fjern vand i filteret. Liftarm, løfteledsforbindelser, cylindre, Bobtach-drejetap og kiler, smøres med fedt. Sikkerhedssele, sikkerhedsbøjle og betjeningsspærremekanismer, kontroller for korrekt funktion. Dæk- Kontroller dæktryk. Pump dæk op til MAX trykket som angivet på dæksiden. Generelt: kontroller for løse og beskadigede dele, løse hjulmøtrikker, olielækage.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard: ISO 2631–1
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
1,19 m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
85 minutter
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard: EU-direktiv 2000/14/EF
Støjniveau
85 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
8 timer
Lydeffektniveau (lwa)
101 dB(A)
Når støjbelastning over en 8-timers periode overskrider 85 dB(A), skal der foretages støjdæmpende foranstaltninger. Leverandøreren foreslår: Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik