Anvendelse

Den er den ideelle maskine til at håndtere opgaver på steder, hvor der ikke er plads nok til andet udstyr. Med et udvalg på mere end et dusin forskellige typer udstyr kan denne letbetjente nye minilæsser passere gennem åbninger, der er under 120 cm i bredden og 188 cm i højden. Når pladsforholdene gør det muligt at bruge en større læsser, er Bobcat® S100-læsseren den ideelle størrelse til at arbejde hurtigt og effektivt på mange arbejdssteder. Model S100 er let at transportere, og den er bygget til at håndtere alle slags opgaver med mere end 20 typer udstyr – fra gravning, fræsning og udjævning af jord til opbrydning af beton og gadefejning. Bob-TachTM-monteringssystemet gør det hurtigt og nemt at skifte udstyr.

Bilag:

Sikkerhedsregler

Brug aldrig læsseren uden instruktioner. Føreren skal have læst og sat sig ind i, den udleverede Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning.

Brug altid sikkerhedssele og sænk sikkerhedsbøjle før manøvrering med læsseren. Hold fødderne på pedalerne eller fodhvilerne og hænderne på styrearmene.

Kør altid med skovlen eller udstyr så lavt som muligt.

Løftearme må ikke være oppe under kørsel, eller når maskinen drejes. Se i kørselsretningen.

Læs, Læs af og drej rundt på flad jord.

Overskrid ikke den angivne operationskapacitet.

Lad aldrig andre køre med, Hold tilskuere væk fra arbejdsområdet.

Transport og læsning

En læsser med tom skovl eller uden udstyr skal læsses baglæns op på et transportkøretøj. Sænk skovl eller udstyr til jorden. Træk parkeringsbremse. Montér kæder foran og bag på læsseren til transportkøretøjet.

Dimensioner: 293 cm X 188 cm X 127 cm

Drivmidler

Brændstof: Diesel

Hydraulikolie: Bobcat Superior SH – fully synthetic

Motorolie: Bobcat Engine Power SAE 10W/30

Kølemiddel: Propylene glycol (PG) mixture

Fedt: Bobcat Multi-Purpose Grease

Start/kørsel af maskinen

Sæt fodpedalerne og styrehåndtagene i neutral stilling (N). Sæt grebet til regulering af motorhastigheden i stillingen til 1/2 hastighed. Drej nøglen til positionen -KØR-positionen. Hvis gløderørsikonet vises, skal du vente til det slukkes. Drej tændingsnøglen til stillingen START, og slip den, når motoren starter. Træk håndtaget for regulering af motorhastigheden tilbage for at sænke motorens omdrejningstal. Hvis det er koldt, skal motoren varmes op i 5 minutter, derefter frigøres parkeringsbremsen, før læsseren betjenes. Tryk på PRESS TO OPERATE LOADER-knappen på venstre instrumentpanel.

Stop af maskinen

Før du forlader førersædet, skal du sænke løftearmene og anbringe udstyret fladt på jorden. Stands motoren, aktivér parkeringsbremsen og stig ud af maskinen. Flyt betjeningsgrebet til de ekstra hydraulikudtag ud af låsehakket.(Hoftesele) Træk op i yderstykket af spændet for at frigøre.

Hæv sikkerhedsbøjlen. Bevæg pedalerne, indtil de begge er låst. Brug håndtag, sikkerhedstrin og trin, når læsseren forlades.

Vedligeholdelse

Før maskinen startes:

Motorolie – kontroller oliestand og påfyld olie efter behov. Motorluftfilter – kontroller måler og/eller indikator. Motorens luftsystem – kontroller for utætheder og beskadigede komponenter. Motorens kølesystem – Rens oliekøler og gitre for fremmedlegemer. Kontroller væskestanden i kold tilstand. Brændstoffilter – Fjern vand i filteret. Liftarm, løfteledsforbindelser, cylindre, Bobtach-drejetap og kiler, smøres med fedt. Sikkerhedssele, sikkerhedsbøjle og betjeningsspærremekanismer, kontroller for korrekt funktion. Dæk- Kontroller dæktryk. Pump dæk op til MAX trykket som angivet på dæksiden. Generelt: kontroller for løse og beskadigede dele, løse hjulmøtrikker, olielækage.

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Vægt: 1800 kg
Helkropsvibrationer
Maskinen er testet efter fgl. standard: ISO 2631–1
Helkrop, målt efter værste retning.
Vibrationsstyrken
0,6 m/s²
Aktionsværdi
0,5 m/s ²
Grænseværdi
1,15 m/s ²
Maksimale daglige påvirkningstid før aktionsværdien overskrides
5½ timer
Der tages forbehold for den angivne brugstid, da der kan være store afvigelser afhængig af, hvordan maskinen anvendes.
Støj
Maskinen er testet efter fgl. standard: EU-direktiv 2000/14/EF
Støjniveau
85 dB(A)
Maksimale daglige påvirkningstid før støjgrænsen på 85 dB(A) overskrides
8 timer
Lydeffektniveau (lwa)
101 dB(A)
Når støjbelastning over en 8-timers periode overskrider 85 dB(A), skal der foretages støjdæmpende foranstaltninger. Leverandøreren foreslår: Det anbefales at anvende høreværn ved over 80 dB(A).

De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.

Tilknyttet grafik