Anvendelse

Maskinen er produceret med henblik på løsning af mindre gravearbejder, som skal løses på et minimum af plads.

Denne vejledning er et supplement til instruktionsbogen og IKKE en erstatning til den!!

ConenCo A/S garantere og hæfter IKKE for eventuelle fejl & mangler i oversigten.

Sikkerhedsregler

Maskinen skal altid stå fast og stabilt & undergrunden skal kunne bære maskinens vægt.

I forbindelse med gravearbejde i nærheden af højspænding, skal følgende sikkerheds afstande overholdes. 0-1000 V: 1 m. 1-110 kV: 3 m 110-220kV 4 m 220-380kV: 5m ukendt styrke: 5m. I tilfælde af jordledninger sørg altid for markering af disse.

Såfremt maskinen vælter, HOLD ALTID FAST I SÆDET SPRING IKKE AF.

Ved arbejde i lukkede rum skal udluftningen være tilstrækkelig.

Personer der betjener maskinen bør være fortrolige med denne og kunne anvende den forsvarligt.

Såfremt der er mangler nogle af stederne, ring da omgående til ejer tlf.: ______________ eller ConenCo A/S tlf.: 70138013

Piloten skal bære sikkerhedssele ved kørsel med maskinen.

Ved arbejde på skråninger, skal det iagttages at maskinens stabilitet bevares for at undgå væltning.

Når motoren er startet må der ikke være andre personer inden for maskinens arbejdsområde.

Person transport er ikke tilladt.

Før maskinen forlades, skal gravearmen & dozerbladet altid sænkes ned på jorden.

Maskinen skal have udført lovpligtige eftersyn mindst 1 gang om året, se sidste kontrol mærkat.

Maskinens væsentligste funktioner kan ses på instrumentbordet til højre for føreren.

Maskinen er udstyret med akustisk advarselssummer, når denne lyder STANDS OMGÅENDE MOTOREN.

Transport og læsning

Maskinen må kun anvendes til løfte opgaver såfremt den er udstyret med slangebrudssikring ved arm og bom cylinderen.

Bæltemaskiner må kun køre på offentligvej, såfremt en gyldig maskinetilladelse foreligger,

dette gælder dog ikke for mindre maskiner med gummibånd.

Maskinens undervogn & bælter skal rengøres inden kørsel på ramper eller lignende.

Bemærk maskinen må KUN bjærges i lasken i bagenden af undervognen samt i øjerne på dozerbladet. Specielt konstrueret løfteåg, til løft af maskinen, kan leveres af forhandler.

Vedligeholdelse

Før motorstart kontroller altid maskinen for motorolie med oliepinden på højre side af motoren.

Kølervand kontrolleres i ekspansionsbeholderen i motorrummet.

Hydraulikolie kontrolleres gennem inspektionsglasset på hydraulikoliebeholderen som sidder på maskinens højre side.

Maskinen kører på alm. Diesel.

Bemærk maskinens smøresteder er angivet i instruktionsbogen.

Et generelt kik på maskinen for at sikre at der ikke er dele som er blevet beskadiget, og som kan forvolde skade ved efterfølgende kørsel.

Sørg altid for kontrol af arbejdsudstyrets fastspænding.

NB. MASKINEN MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE STARTET UNDER INSPEKTIONEN, MASKINEN MÅ KUN VÆRE STARTET NÅR FØREN BEFINDER SIG I KABINEN!

Maskinens væsentligste funktioner kan ses på instrumentbordet til højre for føreren.

Maskinen er udstyret med akustisk advarselssummer, når denne lyder STANDS OMGÅENDE MOTOREN.

Personlige værnemidler

I forbindelse med personlige værnemidler, overhold da altid de af Arbejdstilsynet udstukne retningslinier.


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.