Anvendelse

Maskinens anvendes til mindre graveopgaver, eventuelt hvor pladsen og adgangskravene er begrænsede.

Sikkerhedsregler

Den bedste garanti mod ulykker er at overholde sikkerhedsbestemmelserne. Læs instruktionerne omhyggeligt før du kører med maskinen. Enhver bruger, lige gyldigt hvor erfaren han er, skal læse og forstå disse instruktioner, samt vide hvordan tilbehør og udstyr fungerer, før maskinen tages i brug. Ejeren er ansvarlig for at oplyse maskinførerne om disse detaljerede instruktioner. Opbevar betjeningsvejledningen i den dertil beregnede holder.

Transport og læsning

Ved læsning via ramper, skal disse være fastgjort til lastbilen så de ikke kan falde ned.

Ved læsning via løft, skal maskinens 3 løfteøjer benyttes.

Ved transport skal maskinens krøje låsebolt aktiveres, og gravearmen vende bagud.

Drivmidler

Motorolie: SAE 15W-40 (ca 2,5 L)

Brændstof: Dieselolie (8,5 L)

Start/kørsel af maskinen

Tilpas førersædet til føreren. Stil samtlige kontakter og styrehåndtag i neutralstilling. Stik tændingsnøglen i tændingslåsen og drej nøglen mod venstre og hold den der i ca. 5 sek. Drej derefter mod højre til motor starter. Hvis der ikke er strøm på batteriet kan maskinen nødstartes med eksternt batteri (12 V).

Stop af maskinen

Drej tændingsnøglen mod venstre. Stopper motoren ikke holdes stoparmen på brændstofpumpen tilbage til motoren stopper.

Vedligeholdelse

Intervaller på 250 timer jf. betjeningsvejledningen.

Daglig kontrol:

Brændstof checkes

Olie checkes

Kølervæske checkes

Smørenipler kontrolleres / smøres

Elsystem kontrolleres

Arbejdsmiljømæssige oplysninger

Lydniveau: Lpa dB (A) 75

Lwa dB (A) 91

Vibrationer:

I styrehåndtaget (m/s

  1. 3,5
  2. 5,5
  3. mindre end 0,5
  4. 2,0


De kortfattede brugervejledninger kan ikke erstatte CE-mærkning, brugermanualer, instruktionspligt eller det ansvar, der lovmæssigt påhviler de involverede parter.Materielsektionen kan ikke gøres ansvarlig for de indtastede brugervejledninger.